Toezichthouder milieu – koen. – Maastricht

koen.

Wat jij doet

  • Behandelen van klachten en handhavingsverzoeken met betrekking tot milieuaspecten.
  • Uitvoeren van controles en inspecties op verschillende milieugebieden, waaronder geluid, energie, lucht, afval, lozingen en natuur.
  • Beoordelen van de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van milieu.
  • Opstellen van rapportages en adviezen gebaseerd op uitgevoerde controles en inspecties.
  • Onderhouden van contacten met externe partijen, zoals bedrijven, gemeenten en andere handhavingsinstanties.
  • Bijdragen aan projecten op het gebied van milieuhandhaving, waarbij multidisciplinaire samenwerking essentieel is.
  • Adviseren van bedrijven en instellingen over milieuregelgeving en mogelijke verbetermaatregelen.
  • Toezien op de naleving van vergunningsvoorwaarden en, indien nodig, handhavingsmaatregelen treffen.
  • Lees hier meer