Psychiater in medisch-psychisch-pedagogisch centrum (V of M) – SNCF – Maastricht

SNCF

De SNCF biedt werknemers diensten op maat aan om hen te ondersteunen buiten hun beroepsactiviteit. Daarom is de afdeling Optim’services – Sociale Actie verantwoordelijk voor het voorstellen, beheren en ontwikkelen van het sociale actiebeleid voor de werknemers van SNCF.

Uw taken

Het Medisch-Psychisch-Pedagogisch centrum van SNCF Lorraine Alsace ontfermt zich over kinderen en tieners van 0 tot 20 jaar met verschillende moeilijkheden, waaronder school- of gezinsproblemen, vragen over puberteit en psychiatrische- of gedragsstoornissen. De diversiteit van deze problemen, de aandacht die besteed wordt aan het aanmoedigen om over deze onderwerpen na te denken, en de wens om per geval de meest geschikte ondersteuning te vinden, maken dit een opmerkelijk rijke klinische ervaring.

Als arts bent u in de eerste plaats verantwoordelijk voor het verlenen van zorg. U luistert aandachtig naar het kind of de jongere, rekening houdend met zijn of haar individualiteit. U stelt een therapeutische aanpak voor van de geïdentificeerde moeilijkheden. U besteedt aandacht aan de omgeving van het kind of de jongere, in het bijzonder zijn of haar gezin, en biedt een gelegenheid voor een open discussie rond diagnostische vragen of behandelingsvoorstellen. U wordt hierbij ondersteund door het multidisciplinaire team.

Uw dagelijkse werk
Als psychiater in het Medisch-Psychisch-Pedagogisch centrum zal u

  • Het kind en zijn of haar familie ontvangen tijdens de eerste consultaties en een diagnose stellen of hen doorverwijzen voor behandeling op basis van de vraag en de symptomen die het kind presenteert.
  • Deelnemen aan multidisciplinaire besprekingen over kinderen en hun omgeving, evenals het leven binnen het centrum.
  • Richtlijnen voorstellen voor evaluatie en/of zorg, in overleg met het multidisciplinaire team.
  • Individuele of gezinsconsultaties doen
  • De verschillende stappen in de zorg van het kind coördineren met de gezinnen, tussen het Medisch-Psychisch-Pedagogisch centrum en de externe diensten zoals sociale diensten, nationaal onderwijs, etc.

Context
Mobiliteit binnen de regio
Taken van de functie zijn onderworpen aan de vaccinatieplicht zoals bepaald in de wet 2021-1040 van 05 augustus 2021. Een bewijs van naleving zal gevraagd worden bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst.

Werktijden
De 12 tot 15 uur per week zijn in te vullen op de locaties Metz en Nancy (30 tot 40%).
Afhankelijk van uw woonplaats en eventuele beperkingen in verband met een andere activiteit, kunnen aanpassingen worden overwogen.

Gezocht profiel

Arts ingeschreven bij de Ordre des Médecins, met een diploma kinderpsychiatrie of psychiatrie.
Ervaren of pas afgestudeerd
Praktijk die openstaat voor een psychodynamische benadering.
Taken van de functie zijn onderworpen aan de vaccinatieplicht zoals bepaald in de wet 2021-1040 van 05 augustus 2021. Een bewijs van naleving zal gevraagd worden bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst.

Vereiste vaardigheden en kwaliteiten
TEAMWERK
DISCIPLINE
ORGANISATIE

Voordelen
Met het label “Top Werkgever 2022” stimuleert SNCF de integratie van haar werknemers, ondersteunt hen in hun loopbaanontwikkeling, en bevordert diversiteit.
Al onze jobs staan open voor mensen met een handicap.

Vergoedingen & voordelen
Het vergoedingsbeleid bij SNCF is gericht op het belonen van de vaardigheden, professionaliteit en inzet van haar teams. De vergoeding bestaat uit een vast salaris en aanvullende individuele of collectieve elementen, afhankelijk van de prestaties en resultaten van het bedrijf. Andere vergoedingen en bonussen kunnen ook toegevoegd worden, afhankelijk van de functie. We bieden ook specifieke voordelen zoals bijstand bij huisvesting, sociale zekerheid, reisbijstand, spaarprogramma’s voor werknemers, ondernemingsraad, enz.

Lees hier meer