Pedagogisch medewerker in Opleiding – MIK Kinderopvang – Maastricht

MIK Kinderopvang

Ben de kracht achter kansen

Gedurende jouw BBL-opleiding zal jij afhankelijk van jouw vooropleiding en ervaring 1,5 jaar tot 3 jaar bezig zijn met het behalen van jouw diploma als pedagogisch medewerker. Gedurende deze tijd zal je voor 20 tot 28 uur in de praktijk worden ingezet om het geleerde uit de schoolbanken toe te passen in de praktijk. Hierbij zal je gedurende BBL-opleiding gekoppeld worden aan een cluster om vanuit daar met alle verschillende doelgroepen te werken en ervaring op te doen. Denk hierbij aan het werken op het kinderdagverblijf, de BSO en de peuteropvang. Jij gaat dus gedurende het opleidingstraject ervaring opdoen met alle leeftijdsgroepen, tussen de 0 en 13 jaar.

Naast het 20 – 28 uur werken in de praktijk volg je wekelijks een dag les bij Vista College in Sittard of Heerlen, afhankelijk van het opleidingstraject dat je gaat volgen m.u.v. de schoolvakanties. Wij dragen gedurende jouw opleidingstraject zorg voor een werkbegeleider die beschikt over de nodige werkervaring als pedagogisch medewerker en jou de aandacht geeft die jij verdient!

Het is van belang dat je naast de lesdag, de andere doordeweeks dagen flexibel bent om ingezet te worden binnen de Kinderopvang. Afhankelijk van de doelgroep waar je ingepland staat, variëren de werktijden tussen 07.30 en maximaal 18.30. De peuteropvang is in de ochtenduren, het kinderdagverblijf is de gehele dag open en de BSO start pas later in de middag.