Maintenance Technician W (Allround) – Valento – Maastricht

Valento

Functie omschrijving

Binnen de afdeling zijn er 3 hoofdprocessen te onderscheiden: als eerste de monteurswerkzaamheden inzake elektronica, mechanica en proces automatisering (Delta V en PLC-besturing), ten tweede engineering en uitvoering van projecten onder supervisie van de afdeling en als laatste de administratieve en magazijnwerkzaamheden (met het SAP systeem). De kerntaak van de afdeling is ervoor zorgen dat de site op een veilige manier en continue kan werken. De afdeling wordt aangestuurd door de manager maintenance en projects en bestaat verder uit een supervisor, een aantal monteurs (WTB, elektro en allround) en een magazijnbeheerder.

Voor bepaalde monteurs-, engineeringswerkzaamheden, zoals complexe werkzaamheden besturingstechniek, wordt ge-bruikgemaakt van externe contractors. Zo wordt engineering gedeeltelijk uitbesteed om details verder uit te werken. Voor verdere automatisering van het productieproces laat men zich ook vaak adviseren door externen (leveranciers). Ook de technische teke-ningen worden door de manager maintenance en projects opgesteld en beheerd, al dan niet met de hulp van externen. De uitvoerende functies richten zich vnl. op 1e lijns aangelegenheden, zoals storingen, revisies, modificaties, instrumentatie en gebouwbeheer, etc. Binnen deze functies wordt roulerend 1 week binnen productie (operations) gewerkt als storingsmonteur, waarbij ondersteuning wordt verleend aan de hele productieafdeling. De elektrische installatie-verantwoordelijkheid ligt bij de supervisor.

Op de afdeling worden vergunningen uitgeschreven het veiligstellen van installaties. Voor budgetten boven de dollar heeft men de medegoedkeuring nodig van de site manager. Naast verbeteringsprojecten wordt er een preventieve- onderhoudsplanning opgesteld, ook is er ruimte voor curatieve taken. Bij alle werkzaamheden is er een constante aandacht voor veiligheid, wet- en andere regelgeving.

Positie in de Organisatie

  • Manager maintenance & projects (hiërarchisch)
  • Supervisor maintenance & projects (vaktechnisch)
  • Functiedoel

    Verhelpen van storingen en verrichten van onderhouds- en modificatiewerkzaamheden op mechanisch en deels elektrotechnisch gebied aan zowel productie-installaties als utilities met in achtneming van bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en vereiste specificaties.

    € 2970 – € 3738

    Lees hier meer