Hollister Co. – Assistant Manager, Entre-Deux – Hollister Co. Stores – Maastricht

Hollister Co. Stores

Vacatureomschrijving

De assistent-manager is een veelzijdige rol die bedrijfsstrategie, handelingen, creativiteit en people management combineert. Strategisch gezien zijn assistent-managers verantwoordelijk voor het stimuleren van verkoopresultaten door het bedrijf te analyseren en de beste klantenservice te bieden. Ze zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de dagelijkse winkelactiviteiten, inclusief openings- en sluitingsroutines en het stimuleren van efficiëntie in alle winkelprocessen. Assistent-managers benutten hun creatieve expertise door middel van vloersetupdates, stylingaanbevelingen en productkennis. Assistent-managers zijn ook talentleiders en sturen alles aan, van werving en training tot betrokkenheid en ontwikkeling. Van hen wordt verwacht dat ze komen opdagen en elke dag het beste uit zichzelf halen om een inclusieve plek te creëren voor hun team en klanten. Met een promotie van met een promotie vanuit de filosofie zullen onze assistent-managers voortbouwen op hun oorspronkelijke basis en de kans krijgen om uit te groeien tot de toekomstige leiders van de organisatie van onze winkel.

Wat je gaat doen

 • Klantenervaring
 • Stimuleer de verkoop
 • OMNI Channel-vervulling
 • Winkelpresentatie en toezicht op de verkoopvloer
 • Winkel- en magazijnwerkzaamheden
 • Personeelsadministratie, planning en salarisadministratie
 • Training en ontwikkeling
 • Communicatie
 • Vermogenbescherming

 

The Assistant Manager is a multi-faceted role that merges business strategy, operations, creativity, and people management. Strategically, assistant managers are responsible for driving sales results by analyzing the business and providing best-in-class customer service. They are responsible for overseeing daily store operations including opening and closing routines and driving efficiency in all store processes. Assistant managers leverage their creative expertise through floorset updates, styling recommendations and product knowledge. Assistant managers are also talent leaders, driving everything from recruiting and training to engagement and development. They are expected to show up, bringing their best selves everyday to create an inclusive place of belonging for their team and customers. With a promote from within philosophy, our Assistant managers will build upon their initial foundation and have the opportunity to grow into the future leaders of our store’s organization.

What You’ll Do

 • Customer Experience
 • Drive Sales
 • OMNI Channel Fulfillment
 • Store Presentation and Sales Floor Supervision
 • Store & Stockroom Operations
 • Staffing, Scheduling, and Payroll Management
 • Training and Development
 • Communication
 • Asset Protection

Functie-eisen

Wat nodig is

 • bachelor diploma
 • toezichthoudende ervaring in een klantgerichte rol
 • Sterk probleemoplossend vermogen
 • Inclusie en diversiteitsbewustzijn
 • Vermogen om te verschijnen in een snelle en uitdagende omgeving
 • Team opbouwende vaardigheden
 • Zelfstarter
 • gedreven zijn om resultaten te behalen
 • Multitasking
 • Mode interesse & kennis

 

What It Takes

 • Bachelors Degree OR one year of supervisory experience in a customer-facing role
 • Strong problem-solving skills
 • Inclusion & Diversity Awareness
 • Ability to show up in a fast-paced and challenging environment
 • Team building skills
 • Self-starter
 • Drive to achieve results
 • Multi-Tasking
 • Fashion Interest & Knowledge

Aanvullende informatie

Wat krijg je

Als medewerker van Abercrombie & Fitch Co. (A&F Co.) komt je in aanmerking voor deelname aan verschillende voordelenprogramma’s die zijn afgestemd op jouw levensstijl. A&F streeft ernaar om eenvoudige, concurrerende en uitgebreide voordelen te bieden die aansluiten bij de cultuur en de waarden van ons bedrijf, maar vooral bij die van jou! We bieden ook competitieve prikkels om de inzet van onze medewerkers om onze wereldwijde activiteiten vooruit te helpen en te belonen:

 • Je deelt mee in een maandelijkse bonus programma
 • Betaalde vrije tijd
 • Bepaalde en onbepaalde tijd contract*
 • Mogelijkheid tot 1 vrijwilligersdag per jaar om iets terug te geven aan uw gemeenschap
 • Korting op (werk)kleding
 • IOB – Individueel ontwikkelingsbudget**
 • Assistentieprogramma voor medewerkers
 • Training & ontwikkelingsmogelijkheden
 • Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling
 • Interne doorgroeimogelijkheden
 • ”A global team of people who’ll celebrate you for being you”

 

*Onbepaalde tijd contract is beschikbaar na 2 bepaalde tijd contracten van 90 en 180 dagen

**Na 1 jaar in dienst – 12,50 euro/per maand aan ontwikkelingsbudget voor werknemers met een contract van minimaal 16 uur.

 

What You’ll Get

As an Abercrombie & Fitch Co. (A&F Co.) associate, you’ll be eligible to participate in a variety of benefit programs designed to fit you and your lifestyle. A&F is committed to providing simple, competitive, and comprehensive benefits that align with our Company’s culture and values, but most importantly – with you! We also provide competitive incentives to reward the commitment our associates have for moving our global business forward:

 • Quarterly Incentive Bonus Program
 • Paid Time Off
 • Definite Contract and Indefinite Contract*
 • Merchandise Discount
 • Meal tickets***
 • IOB – Individual development budget**
 • Paid Volunteer Day per Year, allowing you to give back to your community
 • Merchandise Discount
 • Associate Assistance Program
 • Training and Development
 • Opportunities for Career Advancement, we believe in promoting from within
 • A Global Team of People Who’ll Celebrate you for Being YOU

 

*Indefinite contract is available after two definite contracts of 90 and 180 days

**After one year seniority – 12.5 euros/per month for associates with a contract of 16h or higher

***Dependent upon shift scheduling

                                     

  CHECK HOE HET IS OM TE WERKEN BIJ ABERCROMBIE & FITCH #WORKATHCO EN VOLG ONS OP INSTAGRAM EN @LIFEATANF

  Alle aanbiedingen voor deze functie kunnen onderhevig zijn aan toepasselijke werkvisumformaliteiten. Het bedrijf kan contact met u opnemen om na te gaan welke documenten u moet overleggen.

  Abercrombie & Fitch Co. is an Equal Opportunity/Affirmative Action employer

   

  SEE WHAT IT’S LIKE TO #WORKATHCO – FOLLOW US ON INSTAGRAM @LIFEATANF

  Any job offers for this role could be subject to applicable work visa formalities. You could be contacted by the company to find out which documents you will need to provide.

  Abercrombie & Fitch Co. is an Equal Opportunity/Affirmative Action employer

  Lees hier meer