Hollister Co. – Assistant Manager, Entre-Deux – abercrombie-fitch-co. – Maastricht

abercrombie-fitch-co.

Bedrijfsomschrijving

Het bedrijf

Abercrombie & Fitch Co. (NYSE: ANF) is een toonaangevende en wereldwijd begrip voor kleding en accessoires voor mannen, vrouwen en kinderen met vijf gerenommeerde merken. Het iconische merk Abercrombie & Fitch is ontstaan in 1892 en heeft als doel om je elke dag te laten voelen als het begin van een lang weekend. Abercrombie kids ziet de wereld door de ogen van kinderen. Waar alles in het teken staat van spelen en elke dag een kans is om alles te zijn wat je wilt of wilt worden in de toekomst. Het merk Hollister gelooft in het bevrijden van de geest van een eindeloze zomer voor iedereen. Daarnaast zorgen ze dat tieners zich gehoord en comfortabel in hun vel voelen. Gilly Hicks, dat intimi, loungewaer en nachtkleding aanbiedt, is ontworpen om iedereen welkom te heten en te omarmen wie ze zijn. Social Tourist, de creatieve visie van Hollister en van de social media persoonlijkheden Dixie en Charlie D’Amelio, biedt treny kleding waarmee tieners kunnen experimenten met hun stijl. Dit tewijl ze de dualiteit verkennen van wie ze zijn, via social media en in het echte leven.

De merken delen allen een toewijding aan de duurzame kwaliteit en uitzondelijke comfort waarmee klanten over de hele wereld hun eigen indeniteit en stijl kunnen ontwikkelen en uiten. Abercrombie & Fitch Co. exploiteert ongeveer 730 winkels onder deze merking in Noord-Amerika, Europa, Azie en het Midden-Oosten, evenals de e-commercesites , , , en .

The Company

Abercrombie & Fitch Co. (NYSE: ANF) is a leading, global specialty retailer of apparel and accessories for men, women and kids through five renowned brands. The iconic Abercrombie & Fitch brand was born in 1892 and aims to make every day feel as exceptional as the start of a long weekend. abercrombie kids sees the world through kids’ eyes, where play is life and every day is an opportunity to be anything and better anything. The Hollister brand believes in liberating the spirit of an endless summer inside everyone and making teens feel celebrated and comfortable in their own skin. Gilly Hicks, offering intimates, loungewear and sleepwear, is designed to invite everyone to embrace who they are underneath it all. Social Tourist, the creative vision of Hollister and social media personalities, Dixie and Charli D’Amelio, offers trend forward apparel that allows teens to experiment with their style, while exploring the duality of who they are both on social media and in real life. 

The brands share a commitment to offering products of enduring quality and exceptional comfort that allow consumers around the world to express their own individuality and style. Abercrombie & Fitch Co. operates approximately 730 stores under these brands across North America, Europe, Asia and the Middle East, as well as the e-commerce sites , , , , and .

Vacatureomschrijving

De assistent-manager is een veelzijdige rol die bedrijfsstrategie, handelingen, creativiteit en people management combineert. Strategisch gezien zijn assistent-managers verantwoordelijk voor het stimuleren van verkoopresultaten door het bedrijf te analyseren en de beste klantenservice te bieden. Ze zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de dagelijkse winkelactiviteiten, inclusief openings- en sluitingsroutines en het stimuleren van efficiëntie in alle winkelprocessen. Assistent-managers benutten hun creatieve expertise door middel van vloersetupdates, stylingaanbevelingen en productkennis. Assistent-managers zijn ook talentleiders en sturen alles aan, van werving en training tot betrokkenheid en ontwikkeling. Van hen wordt verwacht dat ze komen opdagen en elke dag het beste uit zichzelf halen om een inclusieve plek te creëren voor hun team en klanten. Met een promotie van met een promotie vanuit de filosofie zullen onze assistent-managers voortbouwen op hun oorspronkelijke basis en de kans krijgen om uit te groeien tot de toekomstige leiders van de organisatie van onze winkel.

Wat je gaat doen

 • Klantenervaring
 • Stimuleer de verkoop
 • OMNI Channel-vervulling
 • Winkelpresentatie en toezicht op de verkoopvloer
 • Winkel- en magazijnwerkzaamheden
 • Personeelsadministratie, planning en salarisadministratie
 • Training en ontwikkeling
 • Communicatie
 • Vermogenbescherming
 • The Assistant Manager is a multi-faceted role that merges business strategy, operations, creativity, and people management. Strategically, assistant managers are responsible for driving sales results by analyzing the business and providing best-in-class customer service. They are responsible for overseeing daily store operations including opening and closing routines and driving efficiency in all store processes. Assistant managers leverage their creative expertise through floorset updates, styling recommendations and product knowledge. Assistant managers are also talent leaders, driving everything from recruiting and training to engagement and development. They are expected to show up, bringing their best selves everyday to create an inclusive place of belonging for their team and customers. With a promote from within philosophy, our Assistant managers will build upon their initial foundation and have the opportunity to grow into the future leaders of our store’s organization.

  What You’ll Do

 • Customer Experience
 • Drive Sales
 • OMNI Channel Fulfillment
 • Store Presentation and Sales Floor Supervision
 • Store & Stockroom Operations
 • Staffing, Scheduling, and Payroll Management
 • Training and Development
 • Communication
 • Asset Protection
 • Functie-eisen

  Wat nodig is

 • bachelor diploma
 • toezichthoudende ervaring in een klantgerichte rol
 • Sterk probleemoplossend vermogen
 • Inclusie en diversiteitsbewustzijn
 • Vermogen om te verschijnen in een snelle en uitdagende omgeving
 • Team opbouwende vaardigheden
 • Zelfstarter
 • gedreven zijn om resultaten te behalen
 • Multitasking
 • Mode interesse & kennis
 • What It Takes

 • Bachelors Degree OR one year of supervisory experience in a customer-facing role
 • Strong problem-solving skills
 • Inclusion & Diversity Awareness
 • Ability to show up in a fast-paced and challenging environment
 • Team building skills
 • Self-starter
 • Drive to achieve results
 • Multi-Tasking
 • Fashion Interest & Knowledge
 • Aanvullende informatie

  Wat krijg je

  Als medewerker van Abercrombie & Fitch Co. (A&F Co.) komt je in aanmerking voor deelname aan verschillende voordelenprogramma’s die zijn afgestemd op jouw levensstijl. A&F streeft ernaar om eenvoudige, concurrerende en uitgebreide voordelen te bieden die aansluiten bij de cultuur en de waarden van ons bedrijf, maar vooral bij die van jou! We bieden ook competitieve prikkels om de inzet van onze medewerkers om onze wereldwijde activiteiten vooruit te helpen en te belonen:

 • Je deelt mee in een maandelijkse bonus programma
 • Betaalde vrije tijd
 • Bepaalde en onbepaalde tijd contract*
 • Mogelijkheid tot 1 vrijwilligersdag per jaar om iets terug te geven aan uw gemeenschap
 • Korting op (werk)kleding
 • IOB – Individueel ontwikkelingsbudget**
 • Assistentieprogramma voor medewerkers
 • Training & ontwikkelingsmogelijkheden
 • Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling
 • Interne doorgroeimogelijkheden
 • ”A global team of people who’ll celebrate you for being you”
 • *Onbepaalde tijd contract is beschikbaar na 2 bepaalde tijd contracten van 90 en 180 dagen

  **Na 1 jaar in dienst – 12,50 euro/per maand aan ontwikkelingsbudget voor werknemers met een contract van minimaal 16 uur.

  What You’ll Get

  As an Abercrombie & Fitch Co. (A&F Co.) associate, you’ll be eligible to participate in a variety of benefit programs designed to fit you and your lifestyle. A&F is committed to providing simple, competitive, and comprehensive benefits that align with our Company’s culture and values, but most importantly – with you! We also provide competitive incentives to reward the commitment our associates have for moving our global business forward:

 • Quarterly Incentive Bonus Program
 • Paid Time Off
 • Definite Contract and Indefinite Contract*
 • Merchandise Discount
 • Meal tickets***
 • IOB – Individual development budget**
 • Paid Volunteer Day per Year, allowing you to give back to your community
 • Merchandise Discount
 • Associate Assistance Program
 • Training and Development
 • Opportunities for Career Advancement, we believe in promoting from within
 • A Global Team of People Who’ll Celebrate you for Being YOU
 • *Indefinite contract is available after two definite contracts of 90 and 180 days

  **After one year seniority – euros/per month for associates with a contract of 16h or higher

  ***Dependent upon shift scheduling

  CHECK HOE HET IS OM TE WERKEN BIJ ABERCROMBIE & FITCH #WORKATHCO EN VOLG ONS OP INSTAGRAM EN @LIFEATANF

  Alle aanbiedingen voor deze functie kunnen onderhevig zijn aan toepasselijke werkvisumformaliteiten. Het bedrijf kan contact met u opnemen om na te gaan welke documenten u moet overleggen.

  Abercrombie & Fitch Co. is an Equal Opportunity/Affirmative Action employer

  SEE WHAT IT’S LIKE TO #WORKATHCO –

  Lees hier meer