Beleidsmedewerker welzijn / maatschappelijke ontwikkeling – koen. – Maastricht

koen.

Wat jij doet

Heb jij een duidelijke en strategische visie op een sociale en gezonde leefomgeving en kun je dit vertalen naar passend beleid? Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar een beleidsmedewerker welzijn / maatschappelijke ontwikkeling voor regio Limburg.

Als beleidsmedewerker welzijn / maatschappelijke ontwikkeling ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid op het gebied van welzijn en maatschappelijke ontwikkeling. Je werkt nauw samen met diverse stakeholders, waaronder inwoners, maatschappelijke organisaties, en collega’s binnen de gemeente. Je hebt een brede kijk op maatschappelijke vraagstukken en weet deze te vertalen naar concrete beleidsvoorstellen.

Het sociaal domein is elke dag volop in beweging door kleine en grote veranderingen. Als beleidsadviseur welzijn / maatschappelijke ontwikkeling ga jij aan de slag om vorm te geven aan deze veranderingen. Je houd je bezig met thema’s als cultuur, onderwijs, sport, gezondheid, subsidies, kinderopvang, sociaal-cultureel werk, preventie, jongerenwerk, inclusie, eenzaamheid, innovatie en transformatie.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Ontwikkelen en implementeren van strategisch beleid op het gebied van welzijn en maatschappelijke ontwikkeling;
  • Actief monitoren van maatschappelijke trends en behoeften om tijdig in te spelen op veranderingen en kansen;
  • Faciliteren van samenwerkingsverbanden met maatschappelijke organisaties, lokale overheden en inwoners;
  • Coördineren van initiatieven en projecten gericht op het versterken van sociale structuren en gemeenschapsbetrokkenheid;
  • Evalueren van de effectiviteit van lopend beleid en adviseren over optimalisaties op basis van evaluatieresultaten en feedback;
  • Opstellen van heldere rapportages en beleidsnotities voor interne en externe communicatie.
  • Lees hier meer