Ambulant begeleider Kind & Jeugd (HBO) – ECLG expertisecentrum leren & gedrag – Maastricht

ECLG expertisecentrum leren & gedrag

Ambulant begeleider

Voor onze psychologen- en orthopedagogenpraktijken in Maastricht/Sittard en Eindhoven zoeken wij nog enkele enthousiaste en gemotiveerde Ambulant Begeleiders Kind & Jeugd .

Als ambulant begeleider Kind & Jeugd begeleid je kinderen en jeugdigen van ca. 2 tot ca. 12 jaar. Het betreft kinderen en jeugdigen met uiteenlopende problemen zoals (jonge) kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblematiek of een (licht) verstandelijke beperking.

De rode draad in de uitvoering van deze functie vormt Inclusief onderwijs waarbij de begeleiding voornamelijk in de peuterspeelzalen, (medisch) kinderdagverblijf of de basisschool SBO/BO ingezet gaat worden. In veel gevallen zal ook in de thuissituatie begeleiding van client en ouder(s) noodzakelijk zijn.

Bij de start van een zorgtraject breng je samen met je teamleider en een van onze regiebehandelaren de hulpvraag van client en het systeem in kaart. Wanneer voorafgaand aan de begeleiding eerst verklarend of handelingsgericht diagnostisch onderzoek nodig is, dan zal dit door een van onze gedragswetenschappers uitgevoerd worden. Aansluitend en mede op basis van dit onderzoek stel je samen met je collega gedragswetenschapper(s) het begeleidingsplan op waarbij duidelijke, haalbare en bij voorkeur ook meetbare doelen opgesteld worden. Centraal daarin staat inclusief onderwijs en de toeleiding naar een regulier KDV of onderwijs.

Je werkt veelal zelfstandig en bent redelijk veel op externe locaties werkzaam zoals op kinderdagverblijven, school of bij client thuis. Voor overleg, teammeetings of administratieve werkzaamheden kom je naar een van onze praktijken in Zuid-, Midden Limburg of Eindhoven

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een nieuwe collega die oprecht betrokken is bij het gehele zorgtraject van client en het systeem en flexibel genoeg is om goed om te kunnen gaan met de toch vaak complexe problematiek. Je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring op HBO niveau (SPH/SPV/pedagogiek/psychologie of vergelijkbaar), je bent SKJ geregistreerd en voor minimaal 3 dagen per week beschikbaar.

Wat mag je van ons verwachten?

Een leuk en betrokken team in een professionele maar ook leuke setting. Je kunt rekenen op een goede ondersteuning en samenwerking met je direct betrokken collega’s, de collega’s van ons bedrijfsbureau en ons management. En in onze setting van specialistische Jeugd GGZ zijn er voldoende mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en scholen als professional binnen de jeugdzorg.

Met betrekking op de arbeidsvoorwaarden kun je rekenen op:

  • een salaris tussen de €. 3.352,- en €. 4.507,- bij 1,0 fte (= 37,5 u)
  • pensioenopbouw bij pensioenfonds Zorg & Welzijn
  • vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,3%
  • Wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen en extra verlofsparen
  • Gunstige reiskosten en persoonlijk opleidingsbudget
  • laptop, mobiele telefoon en wat er verder nog nodig is voor een goede invulling van deze functie
  • Lees hier meer