Afstudeerstage Supply Chain – Thomas Regout B.V. – Maastricht

Thomas Regout B.V.

Afstudeerstage Supply Chain 

Het doel van deze stageopdracht is om de afdeling supply chain & operations van ThomasRegout BV te professionaliseren. Om dit doel na te streven is het aan de stagiair om twee opdrachten uit te voeren:

  • Allereerst dient de huidige situatie in kaart te worden gebracht om vervolgens de gap tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie te beschrijven. Vervolgens ga je een roadmap opstellen hoe Thomas Regout BV van de huidige situatie in de toekomstige situatie terecht komt. Deze roadmap dient als houvast de aankomende jaren om deze afdelingen stapsgewijs te professionaliseren en te structureren.
  • Ten tweede zullen x aantal componenten/focusgebieden aan het licht komen in deze roadmap. Het is aan jou om een of meerdere van deze componenten te selecteren en waar mogelijk te implementeren. Componenten die momenteel focusvergen: ISO9001, mappenstructuur, productieplanning, MRP, 5sproductie / logistiek / kantoor.
  • Lees hier meer