Werkvoorbereider Bouwkunde – Continu Professionels – Maastricht

Continu Professionels

Bedrijfsomschrijving

Het betreft eenvooraanstaand bouw- en vastgoedbedrijf dat zich heeft gevestigd alseen betrouwbare partner in de bouwsector. Het bedrijf is actief opverschillende gebieden, waaronder bouw, vastgoedontwikkeling,infrastructuur en publiek-private samenwerkingen. Hun portefeuilleomvat een breed scala aan projecten, variërend van woningen enkantoren tot wegen, bruggen en ziekenhuizen.

Ze onderscheiden zich door hun strevennaar duurzaamheid en innovatie. Ze zijn toegewijd aan het leverenvan hoogwaardige projecten die niet alleen voldoen aan de huidigebehoeften, maar ook rekening houden met toekomstige generaties.Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën en duurzamebouwmethoden, dragen ze bij aan een meer leefbare en duurzamewereld.

Functieomschrijving

Ben jij depersoon die altijd voor een vlekkeloze gang van zaken zorgt?Beschik je over het talent om het overzicht te bewaren wanneerverschillende taken gelijktijdig worden uitgevoerd? Ben je bestandtegen de hectiek op een bouwterrein en ben je een meester in hetorganiseren en behouden van overzicht? Dan zijn wij op zoek naarjou als onze nieuwewerkvoorbereider!

Als werkvoorbereider analyseer je hetproject grondig, maak je een schatting van de benodigde enbeschikbare tijd, en stel je planningen op die voortkomen uit decontractplanning. Je zorgt ervoor dat de eerste werkplannen wordenopgesteld volgens onze procedures, en stelt hetdocumentmanagementsysteem in om de informatiestroom soepel te latenverlopen. Je regelt de aankoop van materialen en zorgt ervoor datdeze op tijd op de juiste plek worden bezorgd. Als werkvoorbereiderlet je ook op de gezondheids- en veiligheidsrisico’s en werk jesamen met het uitvoeringsteam om maatregelen te treffen zodat onspersoneel veilig kan werken.

Een greep uit jouwtakenpakket:

 • Het opstellen en bijwerken vanprojectplanningen
 • Het selecteren van leveranciers en hetonderhandelen overcontracten
 • Het beantwoorden van technische vragenen het oplossen vanproblemen
 • Het controleren van werkzaamheden omervoor te zorgen dat ze voldoen aan dekwaliteitsnormen
 • Het bijhouden van administratievegegevens en het opstellen vanrapporten

Functie-eisen

 • Afgeronde MBO / HBO Bouwkunde ( ofvergelijkbare studie)
 • Minimaal 3 jaar ervaring inwerkvoorbereiding
 • Organisatorisch aangelegd

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisindicatie betreft: €3000 – €4000(op basis van kennis en ervaring)
 • Leaseauto, laptop en telefoon
 • Jaarcontract met uitzicht op vastdienstverband
 • Het betreft een fulltime functie van 36tot 40 uur
 • Variërendeprojecten
 • Ruime ontwikkelingsmogelijkheden

Lees hier meer