Verpleegkundige Psychiatrie – Carrière in Limburg – Maastricht

Carrière in Limburg

Wat ga je doen?
Als verpleegkundige binnen onze afdeling ben je verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg aan patiënten op de opname-afdeling psychiatrie. Je plant, coördineert en voert hoog-complexe, multidisciplinaire zorg uit binnen een verpleegkundig team. Je werkt daarbij nauw samen met psychiaters, arts-assistenten en andere disciplines betrokken bij de afdeling, om met z’n allen behandeling en beleid af te stemmen.

De dag begint met een overleg waarin je de taken van de dag en de toewijzing van de patiënten bespreekt. Over het algemeen heb je voor 2 à 3 patiënten de verantwoordelijkheid. Je zorgt ervoor dat de patiënt op tijd aan het ontbijt verschijnt en bij programma-onderdelen en/of onderzoeken. Je sluit aan bij medische gesprekken, observeert en rapporteert aan de hand van verpleegproblemen. Waar nodig heb je tussendoor overleg met de artsen of collega’s.
Het opstellen en uitvoeren van verpleegplannen hoort tot je dagelijkse taken. Je bewaakt het overzicht over gemaakte afspraken, maar daarnaast is ook het observeren en alert zijn op eventuele veranderingen in de situatie van groot belang. Een ander belangrijk aspect van je werk is het begeleiden van je patiënt bij alles waar hulp bij nodig is. Dit kan variëren van het ondersteunen bij ADL of maaltijden tot het voeren van motiverende en ventilerende gesprekken, waarbij je niet alleen aanspreekpunt bent van de patiënt maar ook de familie.
Daarnaast draag je bij aan de groei, professionalisering en vernieuwing van de afdeling door deel te nemen aan werkgroepen en trainingen, leerlingen te begeleiden en het verzorgen van klinische lessen.

Hoe ziet je werkomgeving er uit?
De afdeling
Verpleegafdeling psychiatrie B1 is een afdeling voor patiënten met psychische klachten. De afdeling biedt een totaalpakket van 24 uurs-zorg tot en met re-integratie in de samenleving. Binnen de verpleegafdeling B1 vindt klinische en poliklinische (dag)behandeling, activiteitenbegeleiding en 3e lijns patiëntenzorg plaats. Ziektebeelden die voorkomen zijn o.a. stemmingsstoornissen, eetstoornissen, eerste psychosen, ALK, Gilles de la Tourette en OCS. Hierdoor is de patiëntengroep zeer divers qua leeftijd, van jongvolwassene tot hoogbejaard. Ook dragen we met regelmaat zorg voor moeders met psychiatrische klachten waarbij wij ook het kindje opnemen. Op de verpleegafdeling B1 kunnen twintig patiënten worden opgenomen. Er wordt direct samengewerkt met zo’n 30 collega’s op de gehele afdeling, vanuit verschillende disciplines.
Verder zijn we de enige afdeling in de regio die therapieresistente patiënten met een stemmingsstoornis behandelt met Elektro Convulsieve Therapie (ECT).

Het team
Je komt te werken in een klein en dynamisch team van zo’n 15 collega’s. In een goede mix van pas afgestuurd tot zeer ervaren krachten, die zelfs na hun pensioen nog een bijdrage leveren. Ieder van ons heeft zijn eigen unieke kwaliteiten en valkuilen en dat stelt ons in staat iedereen in te zetten daar waar het best passend en het meest nodig is.
We zijn gedreven en mondig en streven naar verbeteringen op het gebied van methodische werkprocessen. Een open werkklimaat waarin we elkaar eerlijk feedback kunnen geven is voor ons vanzelfsprekend.
Ondanks de heftige problematiek en hectiek waar we soms mee te maken krijgen, zorgt onze gezonde dosis humor voor relativeringsmomenten. We steunen elkaar dan ook door dik en dun, zodat je er nooit alleen voor staat. Ook organiseren we regelmatig leuke activiteiten en uitjes, buiten het werk om.
De afgelopen jaren hebben we de nodige veranderingen doorgemaakt, zowel binnen het team als op de afdeling. Dit heeft ons in een uitdagende fase gebracht waarin we samen verder moet gaan bouwen aan een fris nieuw hecht team dat de gewenste veranderingen binnen de afdeling kan doorvoeren. Samen gaan we met jou van elke dag een avontuur maken!

Onderdeel van het MUMC+ Hersen+Zenuw Centrum
Onze afdeling maakt onderdeel uit van het Hersen en Zenuw Centrum (HZC). Het Hersen+Zenuw Centrum van Maastricht UMC+ biedt de best mogelijke zorg voor patiënten met complexe aandoeningen aan de hersenen en/of het zenuwstelsel. We staan voor de beste zorg van ziekenhuis tot thuis. Nu en in de toekomst. Elke aandoening kent zijn eigen aanpak en mogelijkheden. Het HZC werkt nauw samen met diverse specialismen en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding.

Lees hier meer