Vergunningverlener soortenbescherming (1,0 fte) – Provincie Limburg – Maastricht

Provincie Limburg

Gaat jouw interesse uit naar een uitdagende functie in het midden bestuur en wil jij een betekenisvolle bijdrage leveren aan de instandhouding van onze biodiversiteit? Dan is onderstaande vacature wellicht iets voor jou!

Binnen het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) zoeken wij een enthousiaste, deskundige vergunningverlener bij voorkeur met ervaring op het gebied van het maken van omgevingsvergunningen (met name voor een flora- en fauna activiteit i.h.k.v. soortenbescherming). Je weet op een positief kritische wijze de samenwerking binnen en buiten het cluster te optimaliseren ten behoeve van de Limburgse leefomgeving middels het vergunningenproces. Voor de komende periode zal je fungeren als projectleider voor de vergunningverleningstrajecten in het kader van de soortenbescherming.

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving

VTH is volop in ontwikkeling en actief bezig de beweging te maken om van “het uitvoeren van regels” te gaan naar “het leveren van een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken”. Hierbij levert het cluster zijn bijdrage aan het behouden en verbeteren van een veilige en aantrekkelijke leefomgeving in de provincie Limburg.

Team Vergunningen is verantwoordelijk voor het gehele vergunningverleningsproces op grond van de Omgevingswet voor de ontgrondings-, flora- en fauna-, natura 2000-, water- en omgevingsverordening activiteit, de Mijnbouwwet en de Wet Luchtvaart.

Dit doet een vergunningverlener soortenbescherming

Vanuit je relevante ervaring met dossiers in een bestuurlijke omgeving beoordeel jij de aanvragen en stel je de concept-beschikkingen op binnen de geldende wet- en regelgeving. Je adviseert en doet verbetervoorstellen daar waar knelpunten of kansen ontstaan. Hiertoe pleeg je vooroverleg met aanvragers om hen tot een heldere en complete aanvraag te kunnen laten komen. Je formuleert de deelvragen die door adviseurs van andere clusters moeten worden beantwoord, om de verschillende deeladviezen samen met je eigen beoordeling tot een samenhangend (concept)besluit te komen. Daar waar adviezen tegenstrijdig zijn overleg je met de senior om tot een samenhangend advies voor Gedeputeerde Staten te komen. Om dit goed te doen kun jij omgaan met tegenstrijdige belangen, beschik je over overtuigingskracht, vasthoudendheid en realistische oordeelsvorming. Jouw HBO- werk- en denkniveau stelt jou in staat om de ingediende aanvraag op de juiste wijze te plaatsen binnen het relevante (tactisch-operationele) beleid. Jij gaat de aanvragen beoordelen, bepalen welke deeladviezen nodig zijn en doorloopt alle stappen om tot een (ontwerp)beschikking te komen.

In het geval waarin tegen een door jou opgestelde vergunning bezwaar en beroep wordt aangetekend vertegenwoordig je de provincie bij de rechtbank en de Raad van State. Met jouw werkwijze en manier van denken lever je ook een actieve bijdrage aan (het denken over) de wijze waarop het cluster VTH haar taken als onderdeel van de volledige beleidscyclus invult en vormgeeft; desgewenst vertegenwoordig je het cluster VTH c.q. de provinciale organisatie in interne en externe werkgroepen.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie, op economisch gebied, sociaal gebied en in de openbare ruimte. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • Aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau;
 • Actuele kennis van de Omgevingswet onderdelen natuurbescherming en Omgevingsverordening dan wel het vermogen deze kennis snel eigen te maken;
 • Ervaring met het beoordelen van omgevingsvergunningaanvragen voor een flora en fauna activiteit (voorheen ontheffing soortenbescherming Wet Natuurbescherming) en het opstellen van vergunningen dan wel het vermogen om deze kennis snel eigen te maken;
 • Affiniteit met soorten- / natuurbescherming.
 • Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.385,60 en maximaal € 4.778,94 in schaal 10.  Voorgaande bedragen zijn gebaseerd op de Cao Provinciale Sector met een looptijd tot en met 31 december 2023. Momenteel vinden de onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao die geldt met ingang van 1 januari 2024. De salarisbedragen daarin zullen naar verwachting op een hoger niveau liggen;
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • PBDI budget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP.
 • Overige informatie

  De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

  Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.

  Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

  In de laatste fase van de procedure kan een vertegenwoordiging

  Lees hier meer