Stage Procesoptimalisatie | Lean | Technischebedrijfskunde – Van Geloven B.V. – Maastricht

Van Geloven B.V.

Bedrijfsomschrijving

Met inmiddels bijna 1.500 medewerkers in Nederland enBelgië en een omzet van circa EUR 300 miljoen, bouwt Van Gelovenaan ambitieuze groeiplannen. We zijn absolute marktleider indiepvriessnacks en maaltijdcomponenten voor het retail- enfoodservice kanaal. Van Geloven is sinds 2016 onderdeel van McCain,met wereldwijd meer dan 25.000 medewerkers en marktleider indiepvries-aardappel producten. In de merkenportfolio zitten sterkemerken als Mora, Van Dobben, Kwekkeboom, de Bourgondiër, Ad vanGeloven, Van Lieshout Snacks en Souflesse. Tot slot levert VanGeloven ook private labels aan geselecteerde partijen.

Wij maken van snackmomentjes socialegeluksmomentjes.

Bij Van Gelovenwerken we met plezier en ondernemerschap aan mooie merken waarbijveiligheid onze hoogste prioriteit heeft. Waar we decultuureigenschappen van onze 6 locaties koesteren zie je onzegemeenschappelijke kernwaarden Verbinding, Verbetering enVerantwoordelijkheid overal terug. Zijn dit waarden die ookbij jou passen en wil jij mee bouwen aan onzegroeiplannen?

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en leergierigestudent Technische Bedrijfskunde die ons team op de afdelingContinu verbeteren komt versterken. Als onderdeel van ons teamkrijg je de unieke kans om praktijkervaring op te doen binnen eendynamische productieomgeving.

Taken enverantwoordelijkheden:

 • Ondersteunenbij het uitvoeren van analyses en verbeteringsprojecten binnen deproductieomgeving;
 • Verzamelen, analyseren eninterpreteren van data om verbeterkansen teidentificeren;
 • Samenwerken met diverseafdelingen om verbeteringen te implementeren en de voortgang temonitoren;
 • Rapporteren van bevindingen enresultaten aan het management.

Standplaats voor deze stageplek isMaastricht.

Functie-eisen

 • Een enthousiaste student TechnischeBedrijfskunde op HBO-niveau leer jaar 3 of4;
 • Interesse in Lean methodologieën enprocesoptimalisatie;
 • Analytisch denkvermogen enprobleemoplossend vermogen;
 • Uitstekendecommunicatieve vaardigheden en een proactievehouding;
 • Zelfstandig kunnen werken, maar ookgoed kunnen samenwerken in teamverband.

Arbeidsvoorwaarden

Van Geloven is een organisatie met een open encollegiale sfeer, waar continue verbetering wordt gewaardeerd. Eris alle ruimte voor jouw persoonlijkheid, talent enideeën.

Daarnaast biedenwij:

 • Een stagevergoedingvan €450,- per maand;
 • Een boeiende stageplekbinnen een gerenommeerd bedrijf in devoedingsindustrie;
 • Professionele begeleiding enondersteuning van ervaren collega’s;
 • Demogelijkheid om jouw theoretische kennis toe te passen in depraktijk;
 • Een stimulerende werkomgeving waarinjouw ideeën en inbreng wordengewaardeerd.

Lees hier meer