Stafadviseur Contract- en Leveranciersmanagement Catering – Maastricht UMC – Maastricht

Maastricht UMC

Wat ga je doen?

De stafadviseur contract- en leveranciersmanagement wordt stap voor stap betrokken, bij het vertalen van klantbehoeftes naar de uitvraag van leveranciers en het voorbereiden, het opstellen van contractvoorwaarden en de implementatie van nieuwe contracten. Dit doe je samen met de manager en andere collega’s uit de procesgroep Catering en met de afdeling Inkoop. Je krijgt een rol in het meten en bewaken van de met de leveranciers afgesproken kpi’s en contractcondities en zorgt voor een optimale interne benutting van de contracten. Hierbij rekening houdend met beschikbaar budget, relevante (veiligheids-) voorschriften en wetgeving, zodanig dat de uitbestede werkzaamheden correct worden uitgevoerd dan wel werkzaamheden correct worden afgeleverd en een efficiënt gebruik ervan wordt gestimuleerd. Natuurlijk word je ook betrokken bij het gehele proces van de totstandkoming van nieuwe contracten. Denk hierbij aan marktverkenningen, visieontwikkeling, het meewerken aan het programma van eisen voor (Europese) aanbestedingen en beoordelingen van inschrijvingen. Last but not least werk je samen met Facilitair Bedrijf en MUMC+ collega’s van andere teams om samen voor een prima dienstverlening te zorgen in partnership met onze leveranciers.
Verschillende vragen en opdrachten komen op een dag op je af. Waar kun je zoal aan denken?

 • Contact met de leverancier én je collega’s van het expertisecentrum. Je staat – met je ervaring en expertise – je collega’s met raad en daad terzijde bij hun werkzaamheden;
 • Monitoren van contractafspraken en het bespreken van de uitkomsten van leveranciersprestatiemetingen en klanttevredenheidsmetingen met de leveranciers en het beoordelen (en accorderen) van verbeterplannen;
 • Managen van het partnership met de leveranciers. Het onderhouden en optimaliseren van de relatie en de dienstverlening;
 • Participeren in de verschillende vormen van (multidisciplinair) contractoverleg;
 • Adviseren van je collega’s van het expertisecentrum met betrekking tot (on)mogelijkheden van de contracten met de leveranciers in relatie tot de reguliere dagelijkse dienstverlening;
 • Monitoren van het continue verbeterproces van de dienstverlening van leveranciers (plan-do-check-act);
 • Inzichtelijk maken van de impact van marktontwikkelingen en wet- en regelgevingen voor de contractafspraken;
 • Uitvoeren van (meervoudig) onderhandse nationale- en Europese aanbestedingen in samenwerking met de afdeling Inkoop;
 • Ondersteuning bieden bij de implementatie van nieuwe contracten in nauwe samenwerking met je collega’s van het expertisecentrum en leveranciers;
 • Inzicht geven in de financiële verantwoordelijkheid voor de afgesloten contracten en zorgen voor de financiële afwikkeling van de afspraken in de contracten.
 • Wat vragen wij van jou?

 • HBO werk en denkniveau;
 • Basiskennis van aanbestedingswet en contractrecht (NEVI-1 of vergelijkbaar);
 • Kennis van wet- en regelgeving rondom voedselveiligheid;
 • Kennis en ervaring met Planon en MS Office;
 • Kennis en ervaring met (Europese) aanbestedingen;
 • Ervaring met inkoop-/contractmanagement;
 • Goede communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift.
 • Je bent een accuraat en resultaatgericht persoon met goede sociale, communicatieve en onderhandelingsvaardigheden. Je beschikt over een goed analytisch vermogen en hebt een flexibele- en proactieve instelling. Een klant- en servicegerichte instelling zijn je eigen en je vind het fijn om in een team samen te werken.De competenties mensgericht, resultaatgericht, ondernemend en beheersmatig worden binnen het Facilitair Bedrijf als uitgangspunt gehanteerd.Gerichte ervaring in soortgelijke functie is een eis en in soortgelijke werkomgeving een pré. Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen. Hoe ziet je werkomgeving er uit? Maak jij ons faciliterend team compleet?

  MUMC+
  Wij heten je van harte welkom in de wereld van het Maastricht UMC+, een wereld waarin top zorg samengaat met warmte en aandacht, voor onze patiënten én voor elkaar. Het is een wereld die wel eens het begin van een mooie carrière kan zijn!

  Facilitair bedrijf
  Het Facilitair Bedrijf, als een van de servicebedrijven in het MUMC+, heeft als doel het ‘ontzorgen’ van het primaire proces (patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs) door middel van het leveren van huisvestingsfaciliteiten, producten en dienstverlening. Onze missie is ‘Onze service = uw succes!’.
  We verlenen onze diensten vanuit vier procesgroepen, te weten Ontvangst & Bedrijfsveiligheid, Logistiek, Techniek en Catering. Ondersteunende werkzaamheden en centrale staftaken t.b.v. het FB zijn ondergebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering. Dit alles doen we met een enthousiast en deskundig team.
  Jij vindt het, net als wij, belangrijk om iets voor een ander te betekenen. Samenwerken is voor jou een vanzelfsprekendheid en met jouw klantgerichtheid, pro-activiteit en resultaatgerichtheid draag jij bij aan de realisatie van onze ambities!

  Wij maken van onze missie een succes door:

 • In regie te zijn. Dit betekent dat we ‘in control’ zijn voor wat betreft producten en diensten die we inkopen én producten en diensten die we zelf uitvoeren vanuit eigen dienstverlening.
 • Wendbaar te blijven. Onze omgeving verandert veelvuldig. Als Facilitair Bedrijf moeten we meebewegen met vraag en aanbod. Dit vraagt om flexibele, duurzaam inzetbare medewerkers.
 • In verbinding te staan. Klantvragen zullen integraal vanuit ons Facilitair Bedrijf worden opgepakt. We geven meer dan alleen sec antwoord op de vraag. Waar mogelijk werken we intensief samen met de andere servicebedrijven.
 • Ons succes meten we af aan de tevredenheid van onze klanten, medewerkers en leveranciers en aan de pijlers effectiviteit & efficiency, financiële gezondheid, risicobeheersing & veiligheid. Procesgroep CateringJe bent werkzaam binnen de procesgroep Catering. Hier werken enthousiaste medewerkers, met hart voor zorg en commerciële gedrevenheid die samen nieuwe (voedings)concepten implementeren en Catering naar een hoger niveau tillen. Je rapporteert aan de manager Catering. Je bent onderdeel van het expertisecentrum Catering. Dit centrum is verantwoordelijk voor de organisatie en opvolging van afspraken m.b.t alle bedrijfsprocessen op het deelgebied Catering. Het centrum zorgt voor eten en drinken dat kwalitatief goed is, veilig is en de juiste kostprijs heeft. Tevens draagt het bij aan een aangenaam verblijf van de patiënt/medewerker door het bieden van de juiste service en in te spelen op de behoeften van de patiënt/begeleiders op het gebied van voeding. Ook ondersteunen ze medewerkers bij het uitoefenen van hun taak door het leveren van de juiste producten op de juiste tijdstippen op de juiste plaatsen. Arbeidsovereenkomst Het betreft een tijdelijk arbeidsovereenkomst van 1 jaar voor gemiddeld 20-24 uur per week conform artikel 2.4.2 van de Cao umc. Wat bieden wij? De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
  Wij bieden je:

 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en fitnessabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.
 • Salaris Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris per 1-5-2024 maximaal € 5.010,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling, conform schaal A09 van de Cao umc.

  Lees hier meer