Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG) – Mondriaan – Maastricht

Mondriaan

Het samenwerkingsverband bestaat naast Mondriaan uit de volgende andere organisaties: Sevagram en Envida (Ouderenzorg), Adelante (Revalidatie), MuMC+ (Ziekenhuis) MENS ggz (basis GGZ), YOUZ (Kind & Jeugd) en Koraal (Verstandelijke beperking).

Mondriaan biedt geestelijke gezondheidszorg, preventie en verslavingszorg voor kinderen, volwassenen en ouderen en (trans)forensische psychiatrie. Samen met een breed netwerk, werken we aan een mentaal gezondere samenleving. We bieden behandeling, begeleiding, preventie en ondersteuning. Zoveel mogelijk in de eigen omgeving, en (poli)klinisch als het nodig is. Hiermee vergroten we de mentale veerkracht en weerbaarheid van de mensen die onze hulp vragen. We innoveren onze zorgverlening, investeren in onze professionele ontwikkeling en delen onze kennis en kunde. Samen werken aan herstel. Voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg. Meer informatie over ons aanbod vind je op de website:

Mens GGZ is een jonge aanbieder in de GBGGZ Maastricht-Heuvelland en is ontstaan als initiatief van ZIO en Mondriaan. Samen versterken we op vernieuwende wijze de eerstelijnszorg. Wij doen dat door cliënten snel en doelmatig te helpen, waarbij positieve gezondheid een belangrijke rol speelt. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met huisartsen en de POH-GGZ. Vanuit een transdiagnostische visie streven we naar kwalitatief goede zorg op maat, gelijkwaardigheid en vruchtbare samenwerking. Meer informatie over ons aanbod vind je op de website:

Sevagram is een zorginstelling met een gevarieerd aanbod van zorg- en dienstverlening gericht op ouderen. Sevagram werkt vanuit 22 locaties in Maastricht, Heerlen en Heuvelland. De zorgvisie van Sevagram vloeit voort uit het Planetree-concept. Dit is een zorgvisie waarbij integrale mensgerichte zorg voorop staat en uitgaat van de drie pijlers: ‘Betere zorg’, ‘Helende omgeving’, ‘Gezonde organisatie’. Sevagram biedt zorg en kwaliteit van leven passend binnen de levensloop, aan eenieder met een vraag inzake zorg, welzijn en wonen. De betreffende doelgroepen zijn de chronische somatiek, gerontopsychiatrie, psychogeriatrie en (geriatrische) revalidatie. 

Je werkzaamheden als psycholoog zijn divers en omvatten onder andere diagnostiek, indicatiestelling en (mediatieve) behandeling, waarbij zowel de cliënt als ook het betrokken netwerk, het behandel- en zorgteam centraal staan. Meer informatie vind je ook op onze website:

Envida is een grote organisatie die volop in beweging is, het werkgebied ligt in Maastricht en Heuvelland. Niet alleen wordt er zorg geleverd in de woonzorgcentra (intramuraal) maar ook binnen de wijkzorg (extramuraal), waarop wij als dienst Behandeling en Begeleiding ons steeds meer aan het oriënteren zijn. De vakgroep psychologie biedt psychodiagnostiek, indicatiestelling en psychologische (mediatieve) behandeling aan cliënten in de zorgcentra van Envida. Daarnaast worden de familieleden en de zorgteams ondersteund en worden omgangsadviezen gegeven. Het betreft cliënten op somatische en psychogeriatrische verpleegafdelingen en specialistische verpleegunits voor jongdementerenden, gerontopsychiatrie en geriatrische revalidatie, dagbehandeling PG en/of acute PG. Meer informatie over ons aanbod vind je op de website:

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ is een samenwerkingsverband van het academisch ziekenhuis Maastricht en de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht. De afdeling Medische Psychologie in het MUMC richt zich op de medisch-psychologische zorg voor lichamelijk zieke patiënten, psychiatrische patiënten en patiënten met hersenletsel en hersenaandoeningen van alle leeftijdsgroepen (kind en jeugd, volwassenen en ouderen).

Samen met de afdeling Psychiatrie geeft de afdeling ook invulling aan de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) binnen een klinische setting (beddenafdeling, dagbehandeling) en een poliklinische setting. Voor meer informatie over de missie, visie en strategie van het MUMC+, zie:

Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1200 professionals en medewerkers verlenen die zorg vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een aantal ziekenhuizen. Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie.

Adelante richt zich niet op de beperking maar op de mogelijkheden om door te kunnen gaan. Ons motto: haal het beste uit jezelf! Meer informatie over ons aanbod vind je op de website:

Youz is een instelling voor kinder-, jeugd- en (jong)volwassenenpsychiatrie en onderdeel van Parnassia Groep. Bij Youz Limburg liggen je primaire werkzaamheden op het vlak van diverse vormen van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar met een grote verscheidenheid aan psychische en psychosociale problematiek. Ook ouders/verzorgers dan wel andere belangrijke partijen in het netwerk van het kind worden hierin meegenomen, bijvoorbeeld in de vorm van ouderbegeleiding. Meer informatie over ons aanbod vind je op de website: .

Bij METggz begeleiden en behandelen we mensen met psychische klachten. Dat doen we in heel Limburg. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen als hun naasten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning. We hebben een compleet zorgaanbod: een naadloze keten van begeleiding en behandeling. Jouw werkzaamheden als ‘GZ-psycholoog in opleiding’ zullen met name plaatsvinden in de diverse behandelteams. Daarin is aandacht voor zowel psychodiagnostiek als behandeling. Binnen deze behandelteams is er voldoende ruimte om jouw ervaringen uit te breiden, zoals in o.a. indicatiestelling, individuele behandeling, groepsbehandeling, systeemgesprekken en ook crisiszorg. Dit alles uiteraard onder begeleiding van een deskundig opleidingsteam. Meer informatie over onze visie en ons aanbod vind je op onze website

Koraal  is een organisatie voor mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking en complexe gedrags- en/of psychiatrische problematiek, en heeft een spreidingsgebied van West-Brabant tot Zuid-Limburg. Vanuit drie Limburgse regio’s biedt Koraal (poli)klinische en ambulante diagnostiek, behandeling en ondersteuning aan deze complexe doelgroep en hun systeem. Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de inhoud van deze zorg en adviseer/coach je het (multidisciplinaire) team. De voornaamste accenten van je werk liggen op het gebied van voorkomen, verbeteren en oplossen van psychische, gedrags- en/of ontwikkelingsvragen van onze cliënten. Meer informatie over ons aanbod vind je op de website

Past deze functie bij jou?

De opleiding vindt plaats in samenwerking met RINO Zuid conform de vereisten voor registratie als GZ-psycholoog in het kader van de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). RINO Zuid verzorgt één dag in de week het cursorisch programma (480 contacturen). Daarnaast zijn er 240 uren door de opleideling te besteden aan praktijkopdrachten. De praktijkopleiding heeft een totale omvang van 2790 uur plus 90 uur supervisie. De PIOG verricht productie voor 75% van de normale productie-eis van een professional op die afdeling. De resterende 25% is bedoeld voor de extra voorbereiding op nieuwe taakgebieden, werkbegeleiding en supervisie, en voor de verplichte praktijk gerelateerde studieopdrachten en werkbezoeken.

De opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van de P-opleider/ praktijkopleiders van de verschillende organisaties. Daarnaast bestaat het begeleidingsteam uit een werkbegeleider en een supervisor. Met de werkbegeleider op de werkvloer is dagelijks/wekelijks contact over de invulling van patiënt gerelateerde taken. De supervisor begeleidt de PIOG in diens algemene professionele groei. De PIOG zal ervaring opdoen met diverse soorten diagnostiek (algemeen screenende diagnostiek, psychologische- testdiagnostiek, persoonlijkheidsdiagnostiek, gedragsdiagnostiek) en verschillende behandelingsinterventies, en ook een verscheidenheid aan patiënten/cliëntengroepen.

Jouw kwaliteiten

 • Je hebt een afgeronde opleiding in één van de gedragswetenschappen;
 • Enige jaren werkervaring binnen de GGZ en ervaring met groepen en systemen kan een pré zijn;
 • Een gemotiveerde, proactieve en leergierige houding waarbij je openstaat voor feedback en leren;
 • Flexibiliteit en motivatie om met meerdere doelgroepen en binnen verschillende instellingen/werkvelden te werken en te leren;
 • Een goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid;
 • Een geldige LOGO-verklaring (zie ). 
 • Wat wij bieden

  Je krijgt een leer-arbeidsovereenkomst/addendum voor 36 uur per week. Bij de organisatie waar je in dienst komt c.q. al werkzaam bent, is de betreffende CAO van toepassing.

  De actuele opleidingsprijs van de RINO is te vinden op de site van Zuid. Er is sprake van 100% tegemoetkoming in de directe opleidingskosten; voor het volgen van het cursorische programma wordt 100% tijd vergoed en 100% reiskosten (op basis van openbaar vervoer laagste klasse). De kosten van de praktijkbegeleiding, werkbegeleiding en supervisie zijn voor rekening van de praktijkinstelling.

  Lees hier meer