Projectleider E – Doen Uitzendorganisatie BV – Maastricht

Doen Uitzendorganisatie BV

Wat ga je doen?

Samenwerken als één bedrijf, onze opdrachtgever bestaat uit een aantal bedrijven welke samen meer dan jaar ervaring bundelen om haar klanten integrale bouwkundige en infrastructurele oplossingen te bieden. Van concept tot realisatie, service en onderhoud.

Voor deze relaties zijn wij op zoek naar een Projectleider E.

De projectleider draagt zorg voor de juiste kwaliteit en het juiste rendement van de projecten die onder zijn leiding worden uitgevoerd. Hij zorgt voor de begeleiding van de montageploeg.

Verantwoordelijkheden:
Deze technische functie is gericht op de realisatie van projecten. De functie kent leiding gevende, constructieve, esthetische, economische, commerciële, informatie- en planning aspecten. Vooropleiding op MBO/HBO niveau, aangevuld met een aantal op de functie gerichte cursussen en zo nodig kennis van en ervaring met CAD-programma’s. Bijblijven op een uitgebreid vakgebied o.a. door het bijhouden van vakliteratuur en wijzigingen in wet- en regelgeving.

Heeft intensieve contacten met eigen en andere afdeling en met hoofd projectbureau/directie én de monteurs op de werkvloer/projecten. De contacten zijn van wezenlijk belang voor een vlotte voortgang en hoge kwaliteit van de werkzaamheden en het realiseren van de planning. Geeft leiding aan monteurs. Heeft regelmatig contact met de opdrachtgever.

Resultaatgebieden:
– Het begeleiden van de uitvoering van de projecten.
– Het voeren van een correcte projectadministratie.
– Het ontplooien van commerciële activiteiten.
– Het leveren van een bijdrage aan het bedrijfsbeleid.
– Het onderhouden van de contacten met klanten en relaties.
– Calculatie/facturatie/meer-minder werk/ budget etc.
– Resultaat van het project.

Wat ga je doen:
– Je geeft leiding aan monteurs neemt zelfstandig beslissingen t.a.v. monteurs en verkregen informatie m.b.t. de opdracht/project.
– Je verzorgt zelfstandig de inkoop voor de lopende projecten.
– Je neem zelfstandig werken/opdracht op.
– Bepaalt hierbinnen mede de detailuitvoering en aanpak van probleemsituaties.
– Enige ervaring in projectmanagement is vereist.
– De interne contacten zijn van belang voor overleg, afstemming en probleemoplossing, optimale producten proceskwaliteit en de voortgang van (delen van) het proces.
– Instrueert, assisteert en ondersteunt de projectgroep.
– De functie is gericht op het coördineren en mede uitvoering geven aan (delen van) specifieke productieorders in projectverband.
– Bekent met werkvoorbereiding, plannen en budget- en voortgangsbewaking.
– Coördineert enkele projecten tegelijk.

Lees hier meer