Operator Staal 3 ploegen – Continu Professionels – Maastricht

Continu Professionels

Bedrijfsomschrijving

Onze opdrachtgever is een vooraanstaande speler in demetaalindustrie en produceert hoogwaardige producten voor diversesectoren. We streven naar een veilige en plezierige werkomgevingwaarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen en bijdragen aan hetsucces van het bedrijf. Als operator maak je deel uit van een teamdat nauw samenwerkt om de productiedoelstellingen te behalen en dekwaliteit van de producten te waarborgen.

Functieomschrijving

Als Operator werk je binnen een grotendeelsgeautomatiseerd productieproces en draag je verantwoordelijkheidvoor specifieke taken binnen dit proces. Zowel zelfstandig als inteamverband voer je deze taken uit. Je taken zijn voornamelijkroutinematig en omvatten onder andere het instellen en gereedmakenvan apparatuur, het monitoren van het procesverloop, het waarborgenvan de kwaliteit, het handhaven van de netheid van de werkomgevingen het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of het oplossen vanstoringen aan de lijn. Het is van groot belang dat je dit allesdoet met oog voor veiligheid, zowel voor jezelf als vooranderen.

Jouw verantwoordelijkhedenomvatten:

 • Voorbereidenen klaarzetten van apparatuur, materialen, grondstoffen,hulpstoffen en benodigdheden voor hetproductieproces.
 • Toezicht houden op het verloopvan de taken binnen het proces.
 • Garanderen vande kwaliteit van de taken door middel van nauwkeurige metingen eninspecties.
 • Handhaven van een schone engeorganiseerde werkomgeving.
 • Documenteren endelen van kennis met teamleden.
 • Uitvoeren vanonderhouds- en reparatiewerkzaamheden onder toezicht van demeewerkend voorman productie of technischedienst.
 • Voldoen aan alle geldende regels envoorschriften met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, enalgemene ordelijkheid.

Als Operatordraag je samen met je team verantwoordelijkheid voor de kwaliteitvan de geproduceerde output. Je werkt nauw samen met de meewerkendvoorman productie, collega-operators en logistieke medewerkers omdit te waarborgen.

Functie-eisen

Dejuiste werkhouding en interesse in de staalindustrie maken jou degeschikte kandidaat. Bovendien is het essentieel dat je goed kuntsamenwerken, helder communiceert, nauwkeurig werkt en vakbekwaambent.

Jij beschiktover:

 • Een afgeronde MBOniveau 2 opleiding;
 • Minimaal 2 jaar ervaringals beginnend operator, bij voorkeur in demetaalindustrie;
 • Bereidheid om in een3-ploegendienst te werken;
 • Een geldigcertificaat voor veilig hijsen met bovenloopkranen is eenpre;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal,zowel mondeling als schriftelijk;
 • Basiskennisvan Microsoft Office (Word, Excel,Outlook);
 • Een positieve instelling,flexibiliteit en bereidheid om een extra inspanning te leverenwanneer nodig.

Arbeidsvoorwaarden

Als onderdeel van ons hechte team en prettigewerksfeer, bieden wij de volgende arbeidsvoorwaardenaan:

 • Marktconform salaris, afhankelijkvan ervaring en opleiding.
 • Ploegentoeslag voorwerken in ploegendienst.
 • Mogelijkheid totontwikkeling en doorgroeien binnen hetbedrijf.
 • Uitstekende secundairearbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioenregeling enreiskostenvergoeding.

Lees hier meer