Operator glasindustrie Maastricht | 3-Ploegen – Continu Professionels – Maastricht

Continu Professionels

Bedrijfsomschrijving

Onze opdrachtgever specialiseert zich in de productievan glasverven en geleidende inkten voor gebruik in de glas- enkeramiekindustrie. Deze materialen worden vervaardigd in Maastrichten vinden hun weg naar alledaagse voorwerpen zoals auto’s,bierglazen en elektronica. Hoewel hun belang soms over het hoofdwordt gezien, spelen ze een cruciale rol; bijvoorbeeld, de zwarterand rond autoruiten dient niet alleen ter versiering, maarbeschermt ook de lijm tegen uv-straling. Deze glasverf komt vaakuit onze Maastrichtseproductiefaciliteit.

Ditzelfde geldt voor delijnen van de achterruitverwarming, waarvoor een speciale,elektrisch geleidende inkt wordt gebruikt. Deze inkt kan ook wordengebruikt om binnenin de ruit een antenne te printen. In deauto-industrie gaan technologische ontwikkelingen snel, en onzeopdrachtgever blijft hierop voorbereid door geavanceerd onderzoeken ontwikkeling, om zo nieuwe producten te blijvencreëren.

Functieomschrijving

Zoek je een boeiende rol als operator met volopmogelijkheden voor ontwikkeling in een drieploegendienst? Onzeklant, een wereldwijd bedrijf in de glasindustrie, biedt deze kans.Als operator draag je bij aan de productie van hoogwaardigehalffabricaten en eindproducten voor de glas- en keramiekbranche.Deze producten hebben wereldwijd hun weg gevonden naar diversesectoren, waaronder de auto- englasindustrie.

Hier zijn enkele taken die jekuntverwachten:

 • Inrichten,bedienen en verzorgen van diversemachines;
 • Aanpassen van machines volgensvoorgeschreven procedures;
 • Uitvoeren vankwaliteitscontroles;
 • Verpakken en voorzien vanlabels van de producten;
 • Reageren opafwijkingen in het proces en dezebijsturen;
 • Grondig controleren van machines opnauwkeurigheid;
 • Handhaven van een nettewerkomgeving.

Functie-eisen

Wat neem jij onder andere met jemee:

 • Bij voorkeureerdere betrokkenheid in productie oflogistiek;
 • Voorkeur voor werkschema’s inploegendienst;
 • Veiligheid, ordelijkheid ennetheid hebben jouw prioriteit;
 • Uitstekendebeheersing van de Nederlandse taal, zowel gesproken alsgeschreven;
 • Een teamspeler met een proactieveinstelling;
 • Praktisch ingesteld en gemotiveerddoor actie.

Arbeidsvoorwaarden

Bij onze opdrachtgever, een werkgevervan hoge kwaliteit, profiteer jevan:

 • Eenaanvangssalaris tussen €2300 en €2800 bruto per maand, exclusieftoeslagen voor ploegendiensten;
 • Een initiëlecontractduur van een jaar;
 • Ruimeverantwoordelijkheden en de mogelijkheid om zelfstandig binnen hetteam te opereren;
 • Een uitdagende rol metaanzienlijke autonomie en waardering voor jouwtoewijding;
 • Naast een aangename werkomgeving,bieden ze mogelijkheden voor persoonlijke groei via relevantetrainingen, zoals een cursus voor operator A/B of een opleiding totheftruckchauffeur.

Lees hier meer