Medewerker Grond- en Vastgoedverwerving (1,0 fte) – Provincie Limburg – Maastricht

Provincie Limburg

Als medewerker Grond- en Vastgoedverwerving ben je verantwoordelijk voor de aankoop, verkoop of ruil van gronden. Je vervult een belangrijke rol als het gaat om grondzaken in onze programma’s en projecten, o.a. wegenprojecten, de ontwikkelgave natuur en de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden Je opereert in een complexe omgeving waarin je zowel stuurt als adviseert. Je stelt aankoopplannen op, je zorgt voor de verwerving en rapporteert daarover. Zelfstandigheid is een must in deze rol.

Medewerker Grond- en Vastgoedverwerving (1,0 fte) bij Provincie Limburg

Als medewerker Grond- en Vastgoedverwerving ben je verantwoordelijk voor de aankoop, verkoop of ruil van gronden. Je vervult een belangrijke rol als het gaat om grondzaken in onze programma’s en projecten, o.a. wegenprojecten, de ontwikkelgave natuur en de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden Je opereert in een complexe omgeving waarin je zowel stuurt als adviseert. Je stelt aankoopplannen op, je zorgt voor de verwerving en rapporteert daarover. Zelfstandigheid is een must in deze rol.

Je bent medeverantwoordelijk voor het bewaken van de uitgangspunten van ons grondbeleid. Bovendien help je het cluster Grond en Vastgoed, waar je onderdeel van uitmaakt, met het verder professionaliseren van de werkprocessen. Je bent een sparringpartner voor je collega’s.

Tevens kan je, door uitstekend te luisteren en je in te leven, op een vernieuwende wijze verbinding maken tussen belangen van partners (buiten) en belangen van de provinciale organisatie (binnen). Hiervoor ben je een integrale denker en doener en samenbindend netwerker pur sang.

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Grond en Vastgoed

Het cluster Grond en Vastgoed heeft als opgave om inhoud en uitvoering te geven aan het grond- en vastgoedbeleid van de provincie Limburg. Het cluster initieert, faciliteert, ontwikkelt en ondersteunt de gewenste ontwikkelingen in de provincie Limburg die veelal geborgd zijn in programma’s en beleidskeuzes waaraan het cluster Grond en Vastgoed uitvoering geeft. Het cluster Grond en Vastgoed voert zowel een actieve regisserende rol alsmede een facilitaire ontwikkelrol en verleent deskundige financieel-economische begeleiding in projecten. Het ondersteunt de provinciale planvorming door de inzet van specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van planfinanciering, grondverwerving, tijdelijk beheer, uitgifte van grond en door inzet van het geëigende juridische en fiscale instrumentarium. Het cluster bestaat sinds 2020, is nog volop in ontwikkeling en telt momenteel circa 30 medewerkers verdeeld over de teams ‘projectmanagement en advies’ ‘grondverwerving’ en ‘beheer’.

Werken binnen het cluster Grond en Vastgoed betekent concreet bijdragen aan het optimaliseren van het woon- en leefklimaat van Limburg. Dat doe je in samenwerking met enthousiaste collega’s en andere betrokken partijen én dat geeft energie!

Enkele voorbeelden van opgaven waarbij het cluster Grond en Vastgoed is betrokken zijn: Limburgs Programma Landelijk Gebied (o.a. opkoopregeling stikstof en uitbreiding portefeuille ruilgronden), de beoogde gebiedsontwikkeling Oostflank Brunssum, wegenprojecten zoals de N280 en N595, beheer Maaspark Ooijen-Wanssum, Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg, Maastricht Aachen Airport, Greenport Venlo, Willem Alexander Haven, Hoogwaterbeschermingsproject Baarlo-Hout-Blerick/Laerbroeck, Ruimte voor Ruimte en de afwikkeling van gronddossiers zoals de Buitenring Parkstad Limburg.

Dit doet een medewerker Grond- en Vastgoedverwerving

Als medewerker Grond- en Vastgoedverwerving ben je mede verantwoordelijk voor de aankoop en verkoop van gronden. Je vervult een belangrijke rol als het gaat om grondzaken in onze projecten en organiseert hiervoor de verwerving van gronden. Jij zorgt ervoor dat de benodigde gronden tijdig beschikbaar zijn. Je opereert in een complexe omgeving waarin je zowel stuurt als adviseert. Je stelt verwervingsplannen op, hierbij werk je zorgvuldig en nauwgezet. Zelfstandigheid is een must in deze rol. Bij grote complexe projecten vervul je deze rol onder aansturing van een senior.

Je bent regelmatig buiten het Gouvernement op pad om gronden of eigendommen te verwerven die noodzakelijk zijn voor de realisatie van Provinciale doelen. Je kunt door uitstekend te luisteren en je in te leven, op een vernieuwende wijze verbinding maken tussen belangen van partners (buiten) en belangen van de provinciale organisatie (binnen). Hiervoor ben je een integrale denker en doener en samenbindend netwerker pur sang.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie, op economisch gebied, sociaal gebied en in de openbare ruimte. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Gecertificeerd en geregistreerd zijn als taxateur (of bereid zijn dit binnen afzienbare tijd te behalen);
 • Minimaal 3 jaar ervaring met grond en vastgoedverwerving;
 • Brede praktische en theoretische kennis en vaardigheden op het gebied van grondverwerving;
 • Ervaring met projectmatig werken;
 • Een goede antenne voor maatschappelijke belangen en (politieke) relevanties;
 • Goede communicatieve en onderhandelingsvaardigheden.
 • Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.935,54 en maximaal € 5.564,56 schaal 11. Voorgaande bedragen zijn gebaseerd op de Cao Provinciale Sector met een looptijd tot en met 31 december 2023. Momenteel vinden de onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao die geldt met ingang van 1 januari 2024. De salarisbedragen daarin zullen naar verwachting op een hoger niveau liggen;
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%). Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP.
 • Overige informatie

  De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

  Lees hier meer