Medewerker Bureau Opname – Maastricht UMC – Maastricht

Maastricht UMC

Wat ga je doen?

Bureau Opname is verantwoordelijk voor de planning, afstemming en coördinatie van ziekenhuisopnamen en verwerkt de gegevens bij opname en overplaatsing van patiënten.
Als de patiënt in het ziekenhuis moet blijven, verzorgt het Bureau Opname de planning van de opname van de patiënt.
Bureau Opname maakt onderdeel uit van Integraal Capaciteitsmanagement. Wat vragen wij van jou? Speelruimte

 • Je neemt beslissingen over de opnameplanning en informatievoorzieningen aan patiënten en de betrokken afdelingen.
 • Je legt functioneel verantwoording af aan de teamleider over de dagdagelijkse werkzaamheden en hiërarchisch aan de leidinggevende inzake de opname van de patiënt, het informeren van de patiënt en de inbreng in de dagelijkse overleggen.
 • De belangrijkste kaders worden gevormd door procedures, voorschriften en werkafspraken.
 • Contacten

 • De contacten kenmerken zich door het uitwisselen van administratieve gegevens en informatie aan patiënten en betrokken afdelingen inzake de patiënten logistiek.
 • Met patiënten en hun relaties om hen te informeren over de opname, tijdstip en inhoudelijk informatie over de opname.
 • Kennis

 • Kennis van patiënten logistiek, opnameplanning.
 • Kennis van methoden van plannen.
 • Kennis van planningssystemen.
 • Kennis van medische terminologie.
 • Kennis van en inzicht in de functionele verhoudingen in het MUMC.

 • Kennis van aan de patiënten logistiek gerelateerde administratieve processen.
 • Vaardigheden

 • Vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen.
 • Vaardigheid in het mondeling en schriftelijk be- en afhandelen van vragen van patiënten en interne afdelingen.
 • Vaardigheid in het te woord staan patiënten, hun relaties en medewerkers.
 • Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen. Hoe ziet je werkomgeving er uit? De Bureau Opname afdeling draagt zorg voor een adequate klinische patiënten logistiek. Bureau Opname stelt zich ten doel de capaciteit en de afstemming van de bedden, OK’s en operateurs maximaal te benutten door middel van integraal plannen. Doelstelling hiervan is de logistieke patiënten routing zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Hierbij dient de snelheid, de juistheid en de volledigheid van de informatie uitwisseling tussen Bureau Opname, de verpleegafdelingen, de OK-planning, de specialisten en de afdelingssystemen te worden gewaarborgd. Arbeidsovereenkomst Het betreft een arbeidsovereenkomst van 1 jaar voor gemiddeld 32 uur per week conform artikel 2.4.2 Cao umc, zijnde een tijdelijk contract vooruitlopend op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als bedoeld in lid 3 van artikel 2.3 Cao umc. Wat bieden wij? De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
  Wij bieden je:

 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en fitnessabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.
 • Salaris Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 3.571,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling, conform schaal A06 van de Cao umc.

  Lees hier meer