Leerkracht kindcentrum Amby (wtf 0,6-1,0) – MosaLira – Maastricht

MosaLira

Wat vragen we van je?

 • Je bent in het bezit van een Pabo diploma;
 • Je hebt kennis van leerlijnen en doelen, zodat de onderwijsbehoeften geclusterd kunnen worden;
 • Je bent vaardig en flxibel in het werken in clusters, organisatorisch ingesteld en weet een goed klassenmanagement bij groep doorbrekend werk te beheren;
 • Je herkent jezelf als een echte teamplayer, die overleg met collega’s, ouders en kinderen belangrijk vindt; 

 • Je toont initiatieven en denkt hardop mee; 

 • Je hebt affiniteit met midden- en bovenbouwgroepen en je weet om te gaan met een zeer gemêleerde populatie. 

 • Zeg jij volmondig ‘JA’ op deze punten? Dan ben jij de collega die wij zoeken!
   

  Wat bieden wij je?

 • Een omgeving die uitdaagt, met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
  Bijvoorbeeld in leernetwerken, teamverband of met individuele opleidingen;
 • Ruimte voor jouw vakmanschap en aandacht voor jouw stem;
 • Een salaris conform cao PO;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden onder andere op het gebied van facilitering sport, vakanties en collectieve zorgverzekering.
 • Wie is kindcentrum Amby?

  Lekker in je vel zitten, ergens graag willen zijn! Dat is de basis om je goed te kunnen ontwikkelen! Kindcentrum Amby is een plek waar je “gezien” wordt en “samen” met anderen leert voor de wereld van morgen. Vanaf het allereerste begin voelen we ons samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

  Onze voorzieningen zijn uitgebreid. Kindcentrum Amby bestaat uit basisschool Amby en een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, voor- en buitenschoolse opvang van onze Kindpartner MIK, maar kinderen gaan ook naar De Boomhut en The English Day care. We hebben dan ook een grote groep NT2 leerlingen en dat geeft de school een internationaal tintje.

  Verder hebben we een logopediepraktijk, fysio- en ergotherapie in huis, komen schoolmaatschappelijk werk en “Take your Time out” regelmatig over de vloer en proberen we dus thuisnabij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Ook beschikken we over een prachtige sporthal met twee zalen en sportvoorzieningen buiten. De thuisbasis van onze twee sportdocenten, die ook zorgen voor een naschools sportaanbod! En dat alles onder één dak. 

  We zijn een waarde gestuurde school en onze schoolwaarden vormen een belangrijk draagvlak voor hoe wij school willen zijn. Wij willen een plek zijn:

  waar je je veilig en welkom voelt,

  waar je je persoonlijke talenten mag ontwikkelen, in een uitdagende, inspirerende en stimulerende omgeving, 

  waar we “samen” werken aan de wereld van morgen,

  waar Plezier en Humor met hoofdletters worden geschreven, waar ruimte is voor een lach en een traan, zoals het leven zelf. 

  Het onderwijs organiseren we zoveel mogelijk binnen de clusters. Binnen een cluster werk je intensief samen met je clustercollega’s, ben je samen verantwoordelijk voor alle kinderen binnen het cluster, organiseer je voortdurend groep doorbrekende activiteiten en werk je dus intensief “samen”. Hoe fijn is dat! 

  We willen steeds meer zien dat kinderen op een flexibelere manier en op hun eigen niveau aan onderwijsdoelen kunnen werken. Binnen en buiten de groep, omringd door leerkrachten met sterke didactische, pedagogische en coachende vaardigheden en gebruikmakend van interne en externe specialisten.

  Lees hier meer