Jurist Omgevingsrecht – Limburg – Enexis – Huxley – Maastricht

Huxley

Vacature: Jurist Omgevingsrecht

Dit ga je doen

Het toesten en wijzigen van de aanwezig juridische/ planwetgeving voor de essentiële bouw of uitbreiding van hoogspanningsstations en alles wat daar bij komt kijken, dat is jouw corebusiness. In de planvormingsfase van projecten bekijk je met een juridische blik hoe we bestemmingen het beste en snelste bouwrijp kunnen maken. Vaak komen daar complexe vraagstukken bij kijken waarbij verschillende partijen in de omgeving andere belangen hebben dan de klant. Aan jouw de taak om tot goede afspraken te komen.

Een goed voorbeeld is een uitbreiding van een station om een windmolenpark te kunnen ontsluiten. De komst van zo’n park stuit vaak op weerstand in de omgeving, waardoor gemeenten of provincies niet willen meewerken aan een wijziging. Jij gaat dan het gesprek met hen aan op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing. Die schrijf je zelf, of je schakelt daarvoor een adviesbureau in. Ook zet je eventuele andere noodzakelijke onderzoeken uit die bijdragen aan een succesvolle wijziging. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, geluid, archeologie of ecologie. Wil een gemeente een planschadeovereenkomst, dan toets jij die op redelijkheid.

Daarnaast ben je als juridisch expert vraagbaken voor collega’s over ruimtelijke onderwerpen en kun je praktisch en toepasbare adviseren, schrijf je zienswijzen als een wijziging onze assets raakt, en denk je mee over de impact van de Omgevingswet en bereid je de klant voor op deze stelselwijziging.

Binnen al je projecten zorg je voor goede afstemming met de projectleiders en engineers. Zie je vanuit juridisch oogpunt mogelijkheden om een vergunnings- of bestemmingsproces te versnellen, bijvoorbeeld door een transformator of modulair gebouw anders te plaatsen, dan adviseer je daarover. Zo ben je in deze gevarieerde en uitdagende functie een schakel van betekenis in onze opgave in de energietransitie.

Dit ben jij

Je hebt wo-niveau en een diploma in staats- en bestuursrecht met specialisatie omgevingsrecht.
Je hebt globale kennis van belangrijke disciplines binnen de ruimtelijke ordening, zoals milieu, natuur, bodem, landschappelijke inpassing, omgevingsmanagement en participatie.
Je hebt bij voorkeur twee jaar of meer ervaring in een soortgelijke functie.

Jij staat stevig in je schoenen en gaat graag het gesprek aan met gemeenten en provincies, en af en toe een projectontwikkelaar, om hen te overtuigen van het belang dat dat de klant vertegenwoordigt en om tot goede afspraken te komen. Spelen er bezwaren met een juridische grondslag in de omgeving van een project? Dan weet je die met empathie en goed onderbouwde argumenten te tackelen. Ook kun je complexe zaken inzichtelijk maken en snel schakelen in verschillende situaties. En op eigen initiatief binnen projecten adviseren over oplossingen die vanuit juridisch oogpunt bijdragen aan een beter resultaat.

Lees hier meer