(jr.) Strategisch Beleidsadviseur – Continu Professionals – Maastricht

Continu Professionals

Wij zoeken een Strategisch Beleidsadviseur! Een verbinder op strategisch-tactisch niveau die kan fungeren als sparringpartner voor diverse stakeholders, zowel binnen als buiten de eigen organisatie.

Nu en de komende jaren staan we voor grote opgaven: leefbare en veilige buurten, vergrijzing en de verduurzaming van ons bezit en de woonomgeving zijn maar een paar voorbeelden. Er is werk aan de winkel! Het zijn onderwerpen en projecten zonder kop en staart. Dat houdt in dat we op zoek zijn naar een creatieve kwartiermaker die ad-hoc kan schakelen en in de hectiek tóch procesmatig kan blijven werken. Ofwel: iemand die een doel voor ogen houdt, zonder mogelijkheden uit het zicht te verliezen.

Onderwerpen waarmee jij je bezig zult houden, zijn:

  • Wonen & zorg
  • Integraal wijkgericht werken
  • Leefbaarheid
  • Bewonersparticipatie
  • Brede welvaart

Een uitdagende opgave waar je gelijk mee aan de slag kunt, is het opstellen van wijkvisies met als doel het ideaalbeeld van een wijk te schetsen waarin de diensten van de organisatie gekoppeld worden aan behoeften van de bewoners. Je begeleidt het proces hoe we tot een integrale wijkvisie komen. Wellicht moet het woningaanbod gedifferentieerd worden of is er een behoefte aan andere voorzieningen.

Daarnaast lever je een bijdrage aan nieuw te ontwikkelen visies en beleid op het gebied van onder andere wonen & zorg en woningtoewijzing. Het wijkgericht samenwerken moet stapsgewijs doorontwikkeld worden.

Je werkt hiervoor nauw samen met collega’s, bewonersorganisaties en stakeholders. Je weet volkshuisvestelijke trends en ontwikkelingen te vertalen in visies, beleid, concrete voorstellen of projectplannen. Ook zorg je ervoor dat het ingezette beleid goed overgedragen en geïmplementeerd wordt binnen de organisatie. Je beweegt je actief door de organisatie of bezoekt stakeholders en bent daardoor niet uitsluitend bezig met enkel het schrijven van beleidsstukken.

Je adviseert de directie en teamleiders over relevante ontwikkelingen en geeft hiermee richting en invulling aan de strategie van de organisatie. Je vertegenwoordigt je nieuwe werkgever in regionale en lokale overleggen en onderhoudt de relaties met diverse stakeholders. Je weet de strategie van de organisatie uit te dragen en te vertalen naar onze opgaven en weet gedragenheid te creëren.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: