GIS data adviseur – Rijkswaterstaat – Maastricht

Rijkswaterstaat

GIS data adviseur

Bij Rijkswaterstaat is het waarborgen van een veilige en vlotte doorstroming van zowel het weg- als scheepvaartverkeer een van onze kernverantwoordelijkheden. Onze inspanningen op het gebied van optimaal verkeersmanagement zijn voortdurend in beweging. Als GIS data adviseur, gevestigd in Maastricht, speel jij een onmisbare rol in dit proces. Deze functie richt zich met name op het beheren en optimaliseren van verkeersmanagementdata, zowel intern als extern. Draag bij aan een veilig(er) Nederland. Solliciteer nu op de functie van GIS data adviseur!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol

Als GIS data adviseur draag je bij aan het verbeteren van ons verkeersmanagementdata-systeem, het Basisbestand Netwerken (BN). Hierin worden verschillende gegevensverzamelingen langjarig opgeslagen, beheert en dagelijks onderhouden. Uit deze systemen worden bronbestanden voor diverse toepassingen gecreëerd, denk aan verkeersveiligheids- of smart mobility-toepassingen. Al deze datasets hebben GIS componenten.

Je draagt hierbij aan bij door het:

 • fungeren als tussenpersoon tussen opdrachtgevers (bijvoorbeeld het Nationaal Dataportaal Wegverkeer of Verkeer en Watermanagement) en uitvoerende teams
 • vertalen van functionele eisen en wensen, zoals het inwinnen van nieuwe wegkenmerken (bijvoorbeeld de wegbreedte van alle wegen in Nederland), naar technische systemenaanpassingen en databestanden
 • zorgen dat de gegevens nauwkeurig worden verzameld, verwerkt en beschikbaar gesteld. Hiervoor zijn verschillende applicaties die GIS data inlezen, verwerken of produceren
 • verbeteren van de data systemen en het bewaken van de gegevenskwaliteit. Dit doe je door de data goed en gestructureerd te bevragen en antwoord te geven op vragen als: “Blijft de datakwaliteit op orde?” of “Wordt de bestaande data aangetast?”
 • opstellen van testplannen samen met het software developers en het uitvoeren van grondige gebruikersacceptatie tests zijn cruciaal voor het evolueren van onze systemen, en jij vervult hierbij een sleutelrol
 • waarborgen dat de juiste bronbestanden worden gegenereerd, gecontroleerd en verspreid
 • Dit is waar jij voldoening uit haalt

  Als GIS data adviseur ben je onderdeel van de gehele GIS dataproductie keten en alle facetten die daarbij komen kijken. Je haalt voldoening uit het feit dat jouw werk bijdraagt aan de veiligheid en efficiëntie van het Nederlandse wegennet. Je werkt aan waardevolle projecten, zoals het Nationaal Wegenbestand (NWB) en de specificaties van het hoofdwegennet, inclusief maximumsnelheden. Deze data spelen een belangrijke rol in het beheer van wegen, verkeersmodellen, beleidsontwikkeling en verkeersinformatie services. Jouw bijdrage zorgt ervoor dat Rijkswaterstaat snel kan reageren op noodsituaties en de verkeersafwikkeling soepel en veilig kan laten verlopen. Het feit dat jouw werk impact heeft op de Nederlandse samenleving en weggebruikers is wat jou drijft en voldoening geeft.

  Wat wij aan jou waarderen

 • je bent een teamspeler, wat betekent dat je effectief samenwerkt met je collega’s om tot de beste resultaten te komen
 • je zet je vastberadenheid in om de kwaliteit te waarborgen en informatie en kennis over te dragen binnen de organisatie
 • je onderhoudt goede relaties met externe beheerpartijen, wat een grote troef is voor ons team. Dit komt goed van pas bij het schakelen met stakeholder zoals opdrachtgevers, software developers, testers en applicatiegebruikers
 • als er verbeteringen zijn, ben je direct bereid om te helpen bij de implementatie van verbeterde methodes, werkwijzen, processen en producten
 • je bent analytisch sterk, wat je in staat stelt om complexe vraagstukken aan te pakken
 • Lees hier meer