Financial Controller – Manpower – Maastricht

Manpower

Hier ga je werken
Dezeopdrachtgever is een wereldwijd opererend bedrijf dat actief is ophet gebied van gezondheid, voeding en duurzaam leven. Ze gebruikenhun expertise op het gebied van biotechnologie en materiaalkunde ominnovatieve oplossingen te creëren die enkele van de meest urgenteuitdagingen ter wereld aanpakken. 

Dit ga je doen

 • Fungeren als aanspreekpunt voor de Finance BusinessPartner en directe contactpersoon voor budgethouders terondersteuning van het budgetterings- en prognoseproces;
 • Verantwoordelijk voor het beheer en dereconciliatie van de balans voor toegewezen entiteiten;voorbereiden van planningscijfers (bijv. op basis van Top DownGuidance);
 • Zorgen dat de overeengekomendiensten zoals afgesproken met FSS (Financial Shared Services) opstandaardniveau worden geleverd;
 • Ondersteunenvan Management Reporting BG/BU, Maandelijkse RapportagedekkingPrognose/Werkelijk en Cashflow + ROCE (ROE / SCHULD / EIGENVERMOGEN);
 • Verantwoordelijk voor (en analysesop) productkostenberekening, variantieanalyses vanproductieprestaties, voorraden, CAPEX en eerste lijns analyses eninzichten voor werkelijke, prognose- en budgetcijfers en voor hetopzetten van relevante toewijzingscycli in SAP;
 • Het verstrekken van alle inhoud(reserveringen, voorzieningen, correcties, enz.) voorjournaalposten (terugkerend en incidenteel) aan het shared servicecenter;
 • Bewijs leveren voor het InterneControlekader en opvolging geven aan herstelplannen.

Dit neem jemee

 • (Post) Bachelor ofMaster’s Degree in Accounting/Financial Controlling; en/of erkendgecertificeerd registeraccountant;
 • Meer dan5 jaren ervaring in Controlling/Accounting
 • De beheersing van de Franse en/of Duitse taalis een must;
 • Teamspeler met uitstekendeinterpersoonlijke en stakeholdersmanagementvaardigheden;
 • Gedegen begrip van financiële enboekhoudkundige processen;
 • Ervaring met werkenin een Shared Service omgeving;
 • Uitgebreidekennis en vaardigheid in ERP-systemen, met name SAP R3.

Dit krijgje

 • Salaris van€4500 – €5500 bruto per maand;
 • 25vakantiedagen per jaar;
 • Opdracht voor een jaarmet kans op verlenging;
 • Een fulltime baan bijeen mooie werkgever;
 • Hybride werken, deels opafstand en deels op locatie 1/2 dagen per week;
 • Nederlandse taal niet vereist.

Lees hier meer