Eerste Monteur E – Doen Uitzendorganisatie BV – Maastricht

Doen Uitzendorganisatie BV

Wat ga je doen?

Voor onze opdrachtgever in de regio Maastricht zoeken wij een ervaren Eerste Monteur E.

De Eerste Monteur voert zelfstandig installatie werkzaamheden uit aan alle elektrotechnische installaties, conform de specificaties in de opdracht en stuurt een ploeg van monteurs aan.

Verantwoordelijkheden als servicemonteur:
– Het zelfstandig verrichten van montage en/of oplossen van storingen.
– Zelfstandig zorgen voor meerwerk op service en storingslocaties.

Als 1e monteur (en service monteur):
– Het verwerken van bonnen, bestellen van materialen, meer- /minder werk, eigen uren verantwoording etc.
– Het leiding geven aan leerlingen en assistent hulpmonteurs.
– Ondersteunen van allround monteurs.
– Het zelfstandig uitvoeren van alle elektro installaties die nodig zijn voor het betreffende project.
– Deelt tijd zelf in.
– Is bij aanpak gebonden aan in- en externe voorschriften en de vanuit overheidswegen opgestelde gezondheids– en veiligheidsvoorschriften.
– Indirect toezicht door terugkoppeling.
– Begeleidt eventueel leerlingen en assistent-hulp monteurs, controleert ze en helpt hen zich te ontwikkelen.
– Het lezen en interpreteren van technische werktekeningen.
– Heeft in hoofdzaak interne contacten met eigen afdeling én de opdrachtgever/klant.
– De contacten zijn van belang voor een correcte uitvoering en voortgang van de werkzaamheden.

Resultaatgebieden:
– Realisatie van het project.
– Naleving van veiligheidsregels op de bouwlocatie.
– Het registreren van meer/minder werk, verwerken van bestellingen materiaal en bonnen, eigen urenverantwoording.
– Dagelijks contact met projectleiding en klant.
– Werken conform regelgeving en certificerings- normen zoals ISO en NEN.
– Begeleiding, ondersteuning, aanleren, controleren van leerling monteurs en/of assistent hulp monteurs.

Wat ga je doen:
– Je maakt een zelfstandige tijdsindeling, in overleg met de werkvoorbereiding/projectleiding aannemen van meer/minder werk, altijd in overleg met de werkvoorbereiding/projectleiding.
– Je bepaalt binnen de gegeven planning de werkvolgorde. Heeft binnen de grotendeels gegeven uitvoering een bepaalde mate van vrijheid om de aanpak vast te stellen. Overlegt zo nodig met de leiding over afwijkingen, kan terugvallen op specialist. De voorkomende problemen zijn in overeenstemming met de opleiding en enkele jaren ervaring. Goede contacten met de leiding, specialisten en/of stafafdelingen én de klant/opdrachtgever zijn vereist voor een vlot verloop van het werk.
– Je verzorgt de aanleg van elektrotechnische installaties (sterk en zwakstroom). Voert alle voorkomende bewerkingen uit aan uiteenlopende systemen. Schakelt regelmatig om op andere aspecten, wordt dikwijls gestoord.
– Ook enig administratief werk (bonnen verwerking, meer/minder werk) . Soms tijddwang door haastwerk.

Lees hier meer