Beleidsmedewerker Wmo – koen. – Maastricht

koen.

Wat jij doet

Heb jij een duidelijke en strategische visie op de Wet maatschappelijke ondersteuning en kun je dit vertalen naar passend beleid? Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar een beleidsmedewerker Wmo voor regio Limburg.

Als beleidsadviseur Wmo binnen de gemeente speel je een cruciale rol bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Je bent verantwoordelijk voor het adviseren van het gemeentebestuur over de Wet maatschappelijke ondersteuning en draagt bij aan het realiseren van een inclusieve en zorgzame samenleving.

Het sociaal domein is elke dag volop in beweging door kleine en grote veranderingen. Als beleidsadviseur Wmo ga jij aan de slag om vorm te geven aan deze veranderingen. Je houd je bezig met thema’s als algemene voorzieningen en voorliggende voorzieningen, maatwerkvoorzieningen op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen (mantelzorgondersteuning, begeleiding, dagbesteding en verblijf, hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, hulpmiddelen, rolstoelen, vervoer).

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Analyseren van ontwikkelingen binnen het sociaal domein en vertalen naar beleidsvoorstellen;
  • Opstellen en evalueren van beleidsplannen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning;
  • Adviseren van het gemeentebestuur over vraagstukken gerelateerd aan de Wmo;
  • Samenwerken met interne en externe partners, zoals zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en burgerinitiatieven;
  • Monitoren en evalueren van de uitvoering van het Wmo-beleid en waar nodig bijsturen;
  • Vertalen van landelijke wet- en regelgeving naar lokaal beleid en praktijk.
  • Lees hier meer