Behandelfunctionaris Inkomensheffing, Omzetbelasting,Loonheffing – randstad – Maastricht

randstad

Functieomschrijving

Ben je geïnteresseerd in het uitbreiden van je kennisen vaardigheden binnen het domein van fiscaal/juridisch recht? Danis de afdeling MKB binnen de Belastingdienst in Maastricht deperfecte plek om te beginnen!

Deze vacatureis opgesteld voor kandidaten die onder de doelgroep van de WetBanenafspraak vallen of depraktijkroute.

wat bieden wijjou

 • Volledigevergoeding openbaar vervoer
 • Mogelijkheid omthuis te werken
 • 24 tot 36 uur perweek
 • Goede begeleiding en eenjobcoach
 • Uitzicht op een vastcontract
 • Inwerkprogramma enontwikkelmogelijkheden

wie benjij

Vind jij het leuk omadministratieve taken uit te voeren en heb jij kennis en ervaringmet fiscaliteit? En val jij onder de doelgroep van de WetBanenafspraak of praktijkroute? Dan zoeken wijjou!

 • Je hebt minimaal een hbo-werk-en -denkniveau
 • Je hebt kennis en ervaring met(fiscaal) recht
 • Je hebt bij voorkeur kennis vanen ervaring met Inkomensheffing, Loonheffing, Omzetbelasting ofVennootschapsbelasting of bereid je hierin te latenopleiden
 • Klantcontact is voor jou geenprobleem

wat ga jedoen

Een mooie uitdagendefunctie waarin je door kunt groeien en jezelf kunt uitdagen!
Je werkt aan de aanslag- of aangifteregeling, waarbij jeaangiften en andere documenten onderzoekt op mogelijke risico’s.Elk belastingjaar kan verschillende risico’s met zich meebrengen.Als je een aangifte of document hebt geselecteerd, controleer jehet op nauwkeurigheid en bespreek je indien nodig met ondernemersen hun adviseurs hoe het afgehandeld moet worden. Naast dit alles,help je ook bij verzoeken zoals een geruisloze inbreng en praat jemet ondernemers en hun adviseurs over bepaalde belastingzaken. Somsmoet je namens de Belastingdienst een beslissing nemen. Je kunt ookhelpen bij het oplossen van bezwaarschriften. Je werkt samen metcollega’s die aan dezelfde soort belasting werken, vaktechnischeadviseurs en de vaktechnischecoördinator.

 • Aangifte en anderedocumenten onderzoeken
 • Helpen bijverzoeken
 • Oplossen vanbezwaarschriften

waar ga jewerken

De Belastingdienst biedteen veilige en prettige werkomgeving waar de ruimte geboden wordtom ervaring, kennis en talenten verder te ontwikkelen. Hierbijwordt ondersteuning geboden door een teamleider, een werkbegeleideren een (interne of externe) jobcoach.
Wij werkenhybride, dus deels thuis en deels vanaf kantoor. Het is dusbelangrijk dat je thuis kunt werken. In overleg zijn ermogelijkheden om op een rustige werkplek plaats tenemen.

 • Goedelocatie
 • Volledige OVvergoeding
 • Fijnebegeleiding
 • Prikkelarmeomgeving
 • Rekening houden met jouwbehoeften

sollicitatie

Kun jij je helemaal vinden in deze vacature?Solliciteer dan snel!

Uiteraard staat deze vacature openvoor iedereen die zich hierin herkent.

Sollicitatieprocedure
Om tereageren op onze vacatures voer je eenmalig je gegevens in.Hierdoor maak je automatisch een account aan op Mijn Randstad.Vanuit Mijn Randstad reageer je voortaan snel en eenvoudig opvacatures, kun je je gegevens beheren, je sollicitaties of salarisbekijken en nog veel meer.

Lees hier meer