Bedrijfsjurist – Carrière in Limburg – Maastricht

Carrière in Limburg

Als bedrijfsjurist ben je bezig met het beantwoorden van (veelal privaatrechtelijke) juridische vragen van de interne afdelingen. Je houdt je bezig met juridische vraagstukken die verband houden met drinkwaterlevering aan particuliere en zakelijke klanten. Je communiceert met interne en externe partijen gericht op het oplossen van schadeclaims en het voorkomen en oplossen van gerechtelijke procedures. Als bedrijfsjurist bewaak je de correcte toepassing van geldende wet- en regelgeving. Je adviseert gevraagd en ongevraagd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht. Indien nodig bepaal je of extern juridisch advies nodig is en coördineer je de inzet daarvan.

Bij WML halen we het beste in Limburg naar boven. Dag in dag uit, 24 uur per dag, zorgen we voor fris, helder en betrouwbaar drinkwater voor alle Limburgers. Dat doen we met een team van zo’n vierhonderd watermakers, die met passie en vakmanschap iedere dag het beste in zichzelf naar boven halen. En in elkaar. Onze uitdaging ligt in het garanderen van de drinkwaterkwaliteit en –levering voor alle Limburgers, ook in de toekomst. Om dat te bereiken, investeren we in behoud en ontwikkeling van de kennis van onze medewerkers. Aangezien dit een traject van jaren is, bieden we onze medewerkers veel ontwikkelmogelijkheden en uitgebreid pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Dit ga je doen

  • Geeft advies aan directie, MT en leidinggevenden met betrekking tot juridische zaken en risico’s en eventuele gevolgen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
  • Vertegenwoordigt WML en voert alle nodige correspondentie en onderhandelingen voor WML in juridische procedures.
  • Signaleert wetswijzigingen, evenals juridische hiaten in de bedrijfsvoering, analyseert de risico’s hiervan en adviseert hierover, in lijn met relevante wettelijke verplichtingen en regelgevingen.
  • Volgt alle voor WML van toepassing zijnde wet– en regelgeving en adviseert en ondersteunt de organisatie hieromtrent ook op proactieve wijze.
  • Houdt vaktechnische kennis bij door relevante ontwikkelingen en opleidingen binnen het vakgebied te volgen, deelt deze kennis binnen WML en zorgt voor praktische toepassingen ervan.

Wil je meer weten? 

  • Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Peter Marx, Afdelingshoofd P&A, via e-mail p.marx@wml.nl of op telefoonnummer 06- 31664124.  
  • Voor procedurele en arbeidsvoorwaardelijke vragen kun je contact opnemen met Jill Dackus, via e-mail j.dackus@wml.nl of op telefoonnummer 06- 31664138.Bij onze selectieprocedure hoort een pre-employmentscreening. Dit doen we om de veiligheid van ons drinkwater optimaal te bewaken.

Lees hier meer